Skoleskema 2017-2018

Vores faglighed står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen!

Alle begynder dagen med morgensang (8.15-8.45) som består af to sange og fortælling.

Fællesmødet er fredag kl. 12.45. Børnene har fri kl. 13.00. Fællesmødet er et forum i demokratiets navn, hvor alle børn og lærerne mødes i salen og diskuterer, drøfter og vender dagligdags ting. Hver har en stemme. Vi har dagsorden og referat. Elevrådet, som består af to børn fra Mellem-, Store- og Ældstegruppen - seks børn i alt, beretter her om deres møder, og hvad de laver!

SFO'ens-tider - se her

 Børnehaveklassen

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag
Fredag
8.50-9.50       Bh kl Bh.kl   Bh.kl  Bh.kl  Idræt
10.05-11.05 Bh.kl Bh.kl  Bh.kl  Bh.kl  Bh.kl
11.15-12.15   Musik Bh.kl  Engelsk  Bh.kl  Motorik
12.45-13.45 Bevægelse   Bevægelse  Bevægelse  Bevægelse fællesmøde
FRI 13.00

 

 Lillegruppen

 

Mandag

Tirsdag Onsdag Torsdag
Fredag
8.50-9.50 dansk dansk dansk dansk idræt
10.05-11.05 matematik dansk dansk matematik matematik
11.15-12.15 billedkunst matematik engelsk musik motorik
12.45-13.45 bevægelse  bevægelse  bevægelse bevægelse 
fællesmøde
FRI 13.00
 
 
Mellemgruppen
 
   Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag Fredag 
8.50-9.50   dansk  dansk  mk, hd, hå  engelsk  dansk
10.05-11.05  idræt  dansk  mk, hd, hå  billedk  engelsk
11.15-12.15   dansk  musik  nat.tek  matematik mat Clio 
12.45-13.45  matematik  læs og løb nat.tek  kr.dom fællesmøde
FRI 13.00
 
 
 
Storegruppen
 
  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
8.50-9.50   matematik   nat.tek  mk, hd, hå  nat.tek  billedkunst
10.05-11.05  matematik  dansk  mk, hd, hå  musik idræt 
11.15-12.15   engelsk  matematik  dansk  matematik dansk
12.45-13.45  dansk idræt  dansk  engelsk  fællesmøde
FRI 13.00
 
 
 
Ældstegruppen
 
  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
8.50-9.50   dansk  dansk  geografi  dansk  geografi
10.05-11.05   engelsk  idræt  idræt  engelsk  matematik
11.15-12.15   matematik  biologi  tysk  rel./hist  tysk
12.45-13.45   samfundsfag matematik  dansk  matematik  fællesmøde
FRI 13.00
 
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com