Ældstegruppen

Når man går i Ældstegruppen, så skal der ske noget specielt. Det skal være lidt anderledes at komme op og blive de ”store” på skolen. Man kan mærke forventningen fra eleverne første skoledag efter sommerferien…:

-Nu må man blive inde i frugtpausen (efter efterårsferien til påskeferien er slut).

-Der kommer flere nye fag på skemaet: Samfundsfag, tysk, geografi, biologi og fysik.

-Der er mange tanker og især én fylder meget i elevernes bevidsthed: Hvor går turen hen i år? Hvert andet år tager Ældstegruppen til København og hvert andet år går turen til det store udland. Så man får både en indlandstur og en udlandstur, når man går i Ældstegruppen.

-I august måned tager vi på en ryste-sammen tur, hvor det sociale står i fokus. Ældstegruppen er hvert år en ny gruppesammensætning, hvilket gør, at det er vigtigt at få dem rystet sammen.

-I foråret ligger der tre fagdage om ”Sex, Sundhed og Teenageliv” (med besøg af sundhedsplejersken). Her kan man få svar på nogle af de spørgsmål om livet, som er en naturlig del af det at være teenager.

 

Ældstegruppen er også en del af aksesamarbejdet med andre midtjyske friskoler, hvor eleverne blandt andet har naturvidenskabelige fag sammen.

Da Ældstegruppen er vores udskolingsgruppe, har vi et tæt samarbejde med en UU-vejleder (Ungdomsuddannelsesvejleder) for eleverne. Det er i samarbejde med UU-vejlederen, at 8. klasse i løbet af skoleåret kommer i brobygning. Brobygning er en vigtig del af udskolingen, fordi de fleste er usikre på, hvad de vil efter friskolen.

I Ældstegruppen arbejdes der på mange forskellige måder. Undervisningen skal være alsidig, kreativ og traditionel. De skal bla. arbejde med kroppens udtryk og betydning, faglig læsning og skrivning. De vil også komme til at arbejde med billeder, film og medierne, både alene og på tværs. De skal desuden løbende diskutere, reflektere over og forholde sig til den tillærte viden, således at de optager og forstår det læste stof. Eleverne skal møde så mange alsidige aktiviteter som muligt for at imødekomme de forskellige læringsstile, der er i et klasseværelse.

Klasserummet skal være et sjovt, spændende, venskabsopbyggende og lærerigt sted at være. Her skal der være plads til både hygge, grin og seriøsitet.