Grundtvigs pædagogiske syn

Grundtvigs pædagogiske syn

Af Thorstein Balle (Forstander, Den frie Lærerskole i Ollerup)

Mange grundtvigske frie skoler har det til fælles, at de holder morgensang med fortælling. I en meget sammentrængt form kan Grundtvigs pædagogiske syn samles i nedenstående punkter:

Skolens undervisning skal være livsoplysning

Det betyder, at undervisningen skal sigte på elevernes liv her og nu – og ikke på et fremtidigt erhverv eller en fremtidig uddannelse. Det er ikke hensigten, at eleverne gennem undervisningen skal blive klogere på, hvad de vil med deres liv. Gennem oplysning (for den enkelte og for generationerne) skal gåden om menneskelivet ganske langsomt klares (=opklares), mente Grundtvig.

Skolen undervisning skal sigte på det hele menneske.

På Grundtvigs tid var undervisningen i skolen præget af den katekistiske metode, dvs. den metode, hvor børnene lærte bestemte svar udenad, som skulle gengives ordret, når læreren spurgte. Denne metode i børneskolen – og i øvrigt også den pensum – og eksamensrettede undervisning, som foregik i latinskolen (=gymnasiet) og den lærde skole (=universitetet) tilgodeså kun forstanden. Overfor det ville Grundtvig have en skole, som vægtede fantasien og følelserne, så de kunne holde forstanden på plads. Og skolen skulle vægte såvel kroppen som ånden.

Skolens undervisning skal vægte det levende ord.

Det betyder bogstaveligt, at samtale skal have størst plads. Dengang som nu var bogen det vigtigste middel i undervisningen. Grundtvig ville erstatte bogen med det talte ord og med erfaringen. Kun det erfarede kan blive til sand lærdom. ” Livet kommer før oplysningen”, mente han.

Skolen undervisning skal være historisk-poetisk.

I sin korte udlægning betyder det, at undervisningen skal give dig kendskab til den historie, som du har fælles med andre (det historiske) og animere dig til at finde ind til dine drømme og forhåbninger om livet (det poetiske). Det kan ikke mindst myterne og poesien hjælpe dig til. Den historiske-poetiske dimension giver dig forståelse for, hvordan du er en del af fællesskabet og kun kan blive dig selv gennem det.

Skolen skal være en levende vekselvirkning.

Måske det mest centrale pædagogiske begreb hos Grundtvig. Den levende vekselvirkning skal blandt give sig udtryk i samværet mellem lærer og elev. Lærer og elev skal lære af hinanden. De er ligeværdige, når det drejer sig om at blive klog på livet.

Skolen skal oplyse og oplive.

Skolen skal selvfølgelig oplyse, dvs. give dig kundskaber og færdigheder, men den skal gøre det så eleverne samtidig oplives. For Grundtvig betyder det, at eleverne får glæde ved at leve livet.

 

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com