Bestyrelsen for Friskolen

Forældrenes skole:

Friskolen i Lemming er forældrenes skole og derigennem børnenes skole. Den er en del af en 160-årig gammel tradition som N.F.S. Grundtvig og Christen Kold startede i midten af 1800-tallet, en bevægelse der resulterede i, at det daværende samfund igennem forståelsen af fællesskabets kraft skabte højskoler, friskoler, forsamlingshuse, andelsselskaber, brugsforeninger, idrætsforeninger m.m. Friskolen i Lemming er bygget i denne ånd og er oprettet af og drives af forældre, hvorved den adskiller sig fra folkeskolen, der drives af kommunen.

En skolekreds er baggrunden for en friskoles virke. Skolekredsen består af forældrekredsen (forældre til børn på skolen), forældre til børn i børnehaven og andre personer med interesse for skolen. En skolekreds er almindelige familier og enkeltpersoner, der sammen står for en skole. Det er skolens eksistensgrundlag - ikke staten, kommunen, samfundet eller anden øvrighed. Myndigheden ligger hos skolekredsen, der ikke har andre kvalifikationer end deres fælles interesse for skolen samt deres mere eller mindre forskellige syn til skolen. I Børnehaven og Friskolen i Lemming, som på andre friskoler, er forældrene naturligt valgt ind i skolekredsen i og med at de har børn på skolen og i børnehaven.

Har man ikke børn på skolen eller i børnehaven, men alligevel en interesse i at støtte Friskolen i Lemming, er man meget velkommen til at melde sig ind i skolekredsen.

Friskolen i Lemming og Børnehaven i Lemming har fælles øverste myndighed, bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til elever på skolen og i børnehaven, de resterende 3 må gerne være fra skolekredsen. Alle er valgt på generalforsamling af skolekredsens medlemmer.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og børnehaven, og er ansvarlig for, at skolens samt børnehavens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægter, lovgivning og andre retsregler.

Skolelederne og Børnehavelederen har det overordnede ansvar for den daglige pædagogiske ledelse af skolen og børnehaven i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

At sidde i bestyrelsen på en friskole:

Ja, hvad indebærer det egentlig at sidde i bestyrelsen for en friskole og en børnehave? Rent praktisk indebærer det at komme til bestyrelsesmøder én hverdagsaften i hver måned samt diverse papirarbejde eller små praktiske opgaver der skal ordnes inden næste bestyrelsesmøde.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer har nedenfor sat ord på hvad det betyder for dem at sidde i bestyrelsen:

”Bestyrelsesarbejdet på Friskolen i Lemming giver mig direkte indflydelse på min datters skolegang, og en unik chance for at blive hørt. Den giver mig også viden om hvordan hverdagen fungerer og et fint indblik i de lærer-faglige aspekter. Ikke mindst er det fantastisk at opleve hvordan man ved fælles indsats af børn, forældre, lærere, pædagoger og ledelse kan skabe og udvikle en platform, hvor børn bliver "den bedste udgave" af sig selv, både menneskeligt og fagligt.”

”Jeg har valgt at være med i bestyrelsen, for at kunne følge så meget som muligt med i skolens hverdag. Jeg holder meget af stedet, både som forældre og som tidligere ansat. På denne måde har jeg ikke skulle slippe stedet helt og kan fortsat deltage i skolens udvikling.”

”Som medlem af bestyrelsen i Friskolen i Lemming er man en del af et vigtigt, lærerigt og yderst spændende arbejde. Desuden får man stort indblik i dagligdagen på friskolen og det har virkelig bekræftet vores valg, at netop vores børn skal gå i Friskolen i Lemming. Her ånder af sammenhold og fællesskab og det er dejligt at være en del af dette. Hver dag mødes man af glade børn og sådan skal det også være at gå i skole. Ved at være med i bestyrelsen har man medindflydelse på mange forskellige emner og man har mulighed for at være med til at præge den skole, hvor ens børn skal gå.

En anden stor fordel er, at man møder mange nye mennesker såvel personale som skolebørnene og deres forældre. Det er rart at møde andre mennesker, der også synes sammenhold og fællesskab er vigtige brikker i børnenes dagligdag. Derudover er man som bestyrelsesmedlem med til at planlægge og arrangere de sociale arrangementer på skolen og det er både sjovt og spændende, særligt når begivenhederne lykkes og det vrimler med glade børn og forældre.

Som medlem af en friskole bestyrelse er man også med til at kæmpe for sine børns skolegang og at der ud over det faglige skal være plads til spontane og uforglemmelige oplevelser for børnene – der oven i købet giver stor læring. Det skal være sjovt at gå i skole og have gode skolekammerater. For som vi siger ”Glade børn lærer bedst”.”

”At komme i bestyrelsen for Friskolen i Lemming, har for mig været en øjenåbner. At vi har en yderst velfungerende skole her i vores lille lokalsamfund, med ansatte, der med rigtig mange års erfaring, brænder for, ikke blot at uddanne men også være med til at danne vores børn, må være noget enhver forælder ønsker for sit barn. Det er en skole, der formår både at være en lille og nærværende skole for de små og samtidig en stor og udfordrende skole for de store og som netop fokuserer på det enkelte barn i det store fællesskab, hvilket, jeg mener, er nogle af grundstenene i et barns opvækst og udvikling. Tilmed er det en skole, der ligger så tæt på hvor vi bor - det er da i sig selv en gave at få serveret.

Bestyrelsesarbejdet indebærer også, at vi er med til at tage beslutninger der omhandler skolens eksistensgrundlag og overlevelse, idet det er en skole som ikke er drevet af kommunen men i stedet i fællesskab af ansatte, forældre, bestyrelsen og skolekredsmedlemmerne. Derved kan vi sidde med alt fra den overordnede økonomi som til hvem slår græsset eller bager en kage  Det indebærer ligeledes, at sidde som den øverste myndighed og skulle tage afgørende beslutninger både om ting som man ikke tidligere havde nogen viden om eller emner hvor man skal lytte til ens egne værdier og holdninger og beslutte derudfra. Desuden skal vi lytte og samarbejde med de tre yderst kompetente ledere der har deres daglige gang i henholdsvis skolen og børnehaven, hvor man som bestyrelsesmedlem ikke har sin daglige gang samt daglige info. Alt sammen lærerige udfordringer for en flok voksne engagerede mennesker.”

Dette var nogle tanker fra enkelte af bestyrelsesmedlemmerne fra Friskolen og Børnehaven i Lemming – vores lokale skole og børnehave 

 

Mvh Bestyrelsen

 

 

 

 

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com