Formular til Brand og redning

Når vi har overnatning på skolen, skal man udfylde en formular. Kopier nedenstående link og sæt den ind adressefeltet.

http://www.brandogredning.silkeborgkommune.dk/files/Silkeborg%20Institutioner/Brand%20og%20Redning/Diverse%20blanketter%20i%20word/Midlertidig%20overnatning.doc
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com