Idræt

(Vi lægger os op ad folkeskolens slutmål)

Kroppen og dens muligheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

anvende grundlæggende bevægelsesfærdigheder

anvende teknik, taktik og regler fra såvel individuelle idrætter som holdidrætter

afprøve og udvikle idrætslige lege og spil

udføre enkle former for opvarmning og grundtræning

skabe og gennemføre øvelser og serier med redskabsopstillinger, herunder sikker modtagning

udføre rytmiske forløb til musik

anvende dans og drama

planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen

bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og på vand.

Idrættens værdier

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsudøvelse

forholde sig til samspillet mellem fysiske og psykiske forandringer

forholde sig til fysiske og psykiske reaktioner, der opstår i med- og modspil samt i konkurrencer

vurdere bevægelsens æstetiske udtryk

forholde sig til viden om fysiske og biologiske faktorer i idrætten

drøfte betydningen af livslang fysisk aktivitet, herunder vurdere kvaliteter ved forskellige idrætter

forholde sig til idrættens idealer, først og fremmest fairplay og tolerance.

Idrætstraditioner og -kulturer

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

forholde sig til udviklingen af normer og værdier i dansk idrætskultur

bidrage med ideer til fysisk aktivitet sammen med andre

orientere sig i lokalområdets udbud af muligheder for fysisk udfoldelse

kende og afprøve forskellige former for idrætsudøvelse.

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com