Hvad skal børnene have med, når de forlader børneskolen?

 

Af Laust Riis- Søndergaard, Den frie Lærerskole

1. ...evnen til at kunne se tingene i sammenhæng, at have en personlig holdning til dem og kunne forholde sig kritisk til verden

2....en forståelse for, at der er en verden udenfor meningerne.

3. ...kunne holde fast og rette fokus.

4. ...ikke opleve sig som gæst i deres egen virkelighed, men være sig deres egen baggrund bekendt. Ånd er at være levende til stede i sin egen virkelighed.

5. ...have overskud til også i kritikken at fastholde en solidaritet med et, der er anderledes - det, de kritiserer eller tager afstand fra.

6. ...være vidende om, at mennesket lever i historien, tænker sine tanker og udfører sit arbejde indenfor historien, og at man derfor aldrig kan gå forudsætningsløst til værks.

7. ...have opdaget glæden ved at lytte til, hvad andre siger og til redeligt og loyalt at kunne redegøre for meningen med det sagte.

8. ...have modet og sproget til at kunne udtrykke deres kærlighed til noget, de holder af.

9. ...have opdaget en god og solid undervisning og udholdenhed vækker lidenskaben og skabertrangen.

10. ...når børnene forlader børneskolen, skal de medbringe livsmod og virketrang.

 

 

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com