Personalet

Andersen, Stine (SA)
Lærer
Tlf.: 29420021
Bossen, Erling (EB)
Lærer
Tlf.: 2022 3994
Ellegaard Kamp, Lene (LK)
Skoleleder
Tlf.: 2892 3811
Kamp, Ole (OK)
Skoleleder
Tlf.: 2323 9010
Kejser, Bodil (BK)
Børnehaveklasseleder / lærer
Tlf.: 2942 2265
Kjeldsen, Morten (MK)
Pedel
Tlf.: 22147150
Madsen, Brian (BM)
Pædagog / SFO
Tlf.: 60164630
Madsen, Dorte (DM)
lærer
Tlf.: 22582067
Mølgaard Nørgaard, Nanna (NN)
Lærer / støttetimer
Pedersen, Jette (JP)
Friskolesekretær
Tlf.: 2166 0747
Richardt, Mette Marie (MR)
Lærer
Tlf.: 20974814
Volf, Marie (MV)
SFO-leder
Tlf.: 25148292
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com