Praktiske oplysninger

August 2020: Skolen begynder mandag d 10. augst kl. 10.00-12.00

Skolestørrelse:
Vi er en skole med 90 elever og 6,5 lærere. / Skolen er 17 år gammel. Vi begynder dagen med  morgensang kl. 8.15 / onsdag kl. 8.00

Stamgrupper:
Børnene er delt op i stamgrupper: Børnehaveklassen, Lillegruppen (1. og 2. kl.), Mellemgruppem ( 3. og 4. kl.), Storegruppen ( 5. og 6. kl ) og Ældstegruppen ( 7. og 8. kl. ) Hvert år rykker nye klasser sammen, og børnene bliver hermed ikke fastlåst i en rolle. Man skal samarbejde med nye børn/kammerater. Man lærer at blive omstillingsparat og at forholde sig til nye relationer.

Børnehaveklassen:
Børnehaveklassen har sin egen klasse, hvor de arbejder med bogstaver, tal, rim og remser, sanglege, sociale regler, kreative, naturmæssige ting og meget, meget, andet. De har timer sammen med Lillegruppen i idræt og motorik, billedkunst og musik. Og i emneugerne i efteråret  har de samarbejde med både Lillegruppen og Mellemgruppen.
 
Engelsk fra Børnehaveklassen:
Børnehaveklassen og Lillegruppen har en engelsktime om ugen, hvor de synger, snakkker tal og farver og arbejder med rim og remser.
 
Melde sygdom eller andet fravær:
Ved sygdom eller andet fravær kontakter en af forældrene skolen om morgenen inden kl. 8.00 ved at ringe / maile: 8685 9333 ell. friskolenilemming@gmail.com
 
Lejrskole:
Hvert år bytter vi (Børnehaveklassen til og med Storegruppen )med en anden friskole. Vores koncept er, at børnene skal se en anden egn af Danmark, at de skal høre og opleve noget historie og kultur. Derudover er der også tid til leg indbyrdes og arrangerede lege. En anden måde at være sammen på og lære hinanden bedre at kende børn og voksne.
Man betaler 200 kr ind i maj måned via skolepengene.
 
2006: Velling Friskole/Vestjylland
2007: Brøns-Rejsby Friskole/Sønderjylland  
2008: Trunderup Friskole/Fyn  
2009: Hundborg Friskole/Thy 
2010: Midtals Friskole/Als
2011: Vildsted Friskole/Nordjylland
2012: Midtdjurs Friskole/Djursland
2013: Sahl Friskole/Midtjylland
2014: Hjelm Hede Friskole/Nord-Vestjylland
2015: Herborg Friskole/Vestjylland
2016: Bakkelandets Friskole/Østjylland
2017: Gudenådalens Friskole
2018: Vestbirk Friskole
2019: Hover-Torsted Friskole / Vestjylland
 
Udlandstur/tur til København:
Når man kommer i Ældstegruppen tager man hvert andet år til udlandet og hvert andet år til København. Fra Storegruppen/5. klasse betaler man 150 kr ind hver måned på en opsparing til disse ture. Der vil ikke yderligere blive udgifter ud over lommepenge.
 
Ugebrev:
Vi sender en meddelelse ud pr mail hver fredag om at ugebrevet er klar her på hjemmesiden.
Vi forventer, at alle forældre læser ugebrevet.
 
Sommerbrev:
Til sommerferien sender vi et sommerbrev ud med alle praktiske oplysninger for det kommende skoleår.
 
Lektier i ferier udenfor skolens ferier:
Når man tager på ferie udenfor vores normale ferierammer, er lektier på eget ansvar!
 
Kostpolitik:
Vores politik er, at børnene skal have sunde/lødige madpakker med i skole. Den må ikke indholde slik, chips eller kager, og børnene må ikke medbringe sodavand.
Indenfor området vil der afgjort være gråzoner, som vi beder forældrene vurdere i den enkelte sag.
Kage og slik (ikke slikkepinde) må gerne udleveres til fødselsdage!
 
Sangbog:
Børnene får udleveret en sangbog ved indmeldelse. Går den i stykker i løbet af deres skoletid, skal forældrene betale en ny.

Elektronikforsikring:
Skolen har ikke en elektronikforsikring, som dækker egne computere og tablets. Hvis man vil sikre sig, skal man tegne sin egen elektronikforsikring igennem egen forsikring.
 
Elektronikforsikring angående skolens grej:
Hvis et barn  kommer til at ødelægge en af skolens computere / tablets, er det forældrenes forsikring, som skal dække skaden. Derfor anbefaler vi, at man tegner en elektronikforsikring.
 
Elektronik politik:
Børnene i Lillegruppen og Mellemgruppen må kun bruge de digitale flader, når det er aftalt med læreren. Er det med i skole, skal det kun bruges i undervisningen og ellers ligge i tasken. Store - og Ældstegruppen skal medbringe computer / tablets med hver dag, -  hvis man har det og ellers låner man skolens. Alle telefoner skal afleveres i en telefonkasse i klassen. Kassen låses inde i et skab til kl 13.45
Fra efterårsferien til 1. februar, må man spille alderssvarende spil i 11.00 pausen. Overholder man ikke reglen, fratages denne rettighed!
 
Sikkerhedspolitik for Friskolen / Børnehaven:
 
SFO:
Al henvendelse, der vedkommer SFO'en, skal ske direkte til SFO'en via SMS eller et opkald på 4014 3298.
 
Besked fra Kommunen
 
Sundhedsplejerske:
Vi er omfattet af den kommunale skolesundhedspleje i Silkeborg kommune. Skolesundhedsplejersken tilser børnene gennem deres skoletid efter en lagt plan. Vi har ligeledes mulighed for at trække på skolesundhedsplejerskens ekspertise i forbindelse med undervisning om sundhed og trivsel
 :

Skoletandpleje:
Børnene tilses af den kommunale tandpleje i det enkelte barns hjemkommune i henhold til gældende praksis der.


PPR (pædagogisk/psykologisk rådgivning)
Skolen er tilknyttet Silkeborg kommunes PPR. Det betyder, at vi herfra modtager den service, som kommunes øvrige skoler bliver betjent med. Lærerne kan her hente hjælp i tilrettelæggelsen af undervisningen af børn med specielle behov (specialundervisning).

Skolen modtager et særligt statstilskud til denne undervisning.

 
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com