Tysk

7. klasse

Kommunikative færdigheder

Arbejde med emneområder, der er konkrete, dagligdags, virkelighedsnære samtidig med at de appellerer til børnenes fantasi.

Lytte til og forstå meget enkle sætninger og udtryk.

Udtrykke sig på tysk i et enkelt sprog med særlig vægt på spørge- og svareteknik.

Arbejde med sproget i situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen f.eks. i sange, dramatisering, interviews, kommunikations- og rollespil.

Læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster, gerne med støtte fra billeder og/eller lydbånd.

Skrive ord, udtryk og enkle sætninger indenfor kendte emner.

Sproget

Udtrykke sig med en forståelig udtale.

Iagttage ligheder mellem tysk og dansk.

Kende til sætningens grundstruktur og de grundlæggende bøjningsformer.

Stave enkle ord.

Tilegne sig et aktivt ordforråd.

Grammatikken integreres så vidt muligt i såvel tekstarbejde som i mundtlig og skriftlig fremstilling.

Kultur og samfundsforhold

Kende til kultur og levevilkår i Tyskland indenfor emner der er dagligdags og virkelighedsnære.

Sammenligne tysk kultur med egen kultur indenfor emner der er dagligdags og virkelighedsnære.

8. klasse

Kommunikative færdigheder

Arbejde med emneområder, der er konkrete, dagligdags, virkelighedsnære samtidig med at de appellerer til børnenes fantasi.

Lytte til og forstå enkle tekster om kendte emner.

Gengive og udtrykke sig på tysk i et enkelt sprog med korte lette tekster som oplæg.

Arbejde med sproget i situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen f.eks. i sange, dramatisering, interviews, kommunikations- og rollespil.

Arbejde med at præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog.

Læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster indenfor forskellige genre, gerne med støtte fra billeder og/eller lydbånd.

Skrive enkle sammenhængende tekster indenfor kendte emner.

Sproget

Udtale ord og enkle sætninger, så de er forståelige.

Genkende ligheder mellem tysk og andre sprog.

Arbejde med sprogets opbygning især ordstilling, ordklasser og verbernes former.

Arbejde med stavning.

Tilegne sig et større aktivt ordforråd indenfor nære og genkendelige emner.

Grammatikken integreres så vidt muligt i såvel tekstarbejde som i mundtlig og skriftlig fremstilling.

Kultur og samfundsforhold

Kende til kultur og levevilkår i tysksprogede lande indenfor emner der er dagligdags og virkelighedsnære.

Sammenligne tysksproget kultur med egen kultur i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier.

 

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com