Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com Mobilepay: 930211 Merkur Andelskasse: 8401 1292244