Målsætning for SFO:

Det er vores mål at skabe et trygt miljø, hvor børnene efter skoletid kan være del af et fællesskab med alle dets muligheder og udfordringer understøttet af positive og fagligt kompetente pædagoger og medhjælpere. Et sted, hvor der er plads til både fri leg, planlagte aktiviteter og lege på tværs af alder og køn.
Vi lægger vægt på, at de sociale kompetencer, som børnene tilegner sig, øver og bruger i SFO, indeholder gensidig respekt både for børn og voksne. Ligeledes at der plads til at rumme den enkelte, så der er mulighed for personlig og social udvikling i et rum med anerkendelse, mangfoldighed og ligeværd.
Denne målsætning skulle gerne være med til at skabe en SFO i udvikling og et godt sted at være.
Vi tilstræber altid en åben dialog med forældre til børn i SFO, da vi tror på, at alt det vi taler om, kan vi gøre noget ved. Hvis det i dagligdagen ikke er muligt at tage denne samtale, er man altid velkommen til at få et møde, så vi sammen kan lave en god SFO, som udnytter de potentialer fritidspædagogikken kan indeholde.
SFO samarbejder tæt med skoledelen, og pædagogerne i SFO er deltagende i skoletiden. Dette giver børnene en sammenhængende dag, og de voksne får en god forståelse for, hvordan dagen er for det enkelte barn.

Hverdagen i SFO:

Hver dag, når skolen slutter kl 12.45, overgår vi til SFO-tid, og vi bruger tiden indtil kl 13.00 til at få et overblik over, hvornår børnene skal hjem, give beskeder, og ikke mindst få en fornemmelse af børnene og deres dag. Vi starter oftest dagen udenfor, med udelege alt efter årstiden. I 2021 fik vi nye mooncars og legepladsen og cykelbanen omkring Friskolen indbyder til meget forskellig leg.

Planlagte aktiviteter startes op, nogle går ind og går i gang, mens andre lige skal lege færdig udenfor. Mens nogle børn selv mestrer at komme godt i gang, skal andre hjælpes lidt på vej og måske guides lidt mere for at finde en god leg eller aktivitet.

Klokken 14.30 bliver børnene inviteret ind i køkkenet for at få en lille bid mad/frugt som serveres i SFO-køkkenet. Torsdag er der ”SFO-Cafe” hvor SFO’ens store børn har lavet noget lækkert i køkkenet, og alle bydes ind på skift til dette.

Tiden i SFO er børnenes fritid, hvor de selv kan bestemme, hvad og hvem de gerne vil lege med. Vores store legeplads, salen og rummene indendørs giver stor mulighed for, at børnene kan lege og sætte gang i fantasien, uden voksne nødvendigvis ”ser med”. Dette er en stor frihed, men også et stort ansvar, som vi støtter dem i at være i.

 

Dispensation:
Det er muligt at søge om dispensation, hvis man gerne vil have sit barn til at gå i SFO i 4. klasse. Ansøgningen skal stiles til SFO’en.
Åbningstider:

Om morgenen inden kl. 07.00, afleveres SFO-børnene i børnehaven. Skolen åbner kl. 07.00. SFO’en begynder kl. 12.45 mandag til torsdag og kl. 13.00 om fredagen.

 
Mandag:kl. 16.45
Tirsdag: kl. 16.45
Onsdag:kl. 16.45
Torsdagkl. 16.45
Fredag:kl. 16.00

Dage og uger, hvor SFO`en holder lukket:
Dage mellem jul og nytår, tre dage op til Påske, dagen efter Kr. Himmelfart og i ugerne 28-29-30

Vinterferie, efterårsferie, dagene op til jul og ugerne i sommerferien vil der blive sendt et behovskema ud, så vi kan se, hvor mange der har behov for pasning. Der skal være mindst 3 børn, for at SFO`en holder åben. 

 

BEMÆRK: I vinterferien og i efterårsferien er der lukket torsdag og fredag. De øvrige dage er der åbent.

Ændringer i børnenes gå-hjem-tider:

VIGTIGT: Bliver der lavet ændringer i børnenes gå-hjem rutiner eller andet, skal det meddeles direkte til SFO’en via opkald eller sms.

Pris:
850 kr/ mdr. i 11 måneder
SFO’ens mobil: 4014 3298