Målsætning for SFO og klub:

Det er vores mål at skabe et trygt miljø, hvor børnene efter skoletid kan være del af et fællesskab med alle dets muligheder og udfordringer understøttet af positive og fagligt kompetente pædagoger og medhjælpere. Et sted, hvor der er plads til både fri leg, planlagte aktiviteter og lege på tværs af alder og køn.
Vi lægger vægt på, at de sociale kompetencer, som børnene tilegner sig, øver og bruger i SFO, indeholder gensidig respekt både for børn og voksne. Ligeledes at der plads til at rumme den enkelte, så der er mulighed for personlig og social udvikling i et rum med anerkendelse, mangfoldighed og ligeværd.
Denne målsætning skulle gerne være med til at skabe en SFO i udvikling og et godt sted at være.
Vi tilstræber altid en åben dialog med forældre til børn i SFO, da vi tror på, at alt det vi taler om, kan vi gøre noget ved. Hvis det i dagligdagen ikke er muligt at tage denne samtale, er man altid velkommen til at få et møde, så vi sammen kan lave en god SFO, som udnytter de potentialer fritidspædagogikken kan indeholde.
SFO samarbejder tæt med skoledelen, og pædagogerne i SFO er deltagende i skoletiden. Dette giver børnene en sammenhængende dag, og de voksne får en god forståelse for, hvordan dagen er for det enkelte barn.

Hverdagen i SFO og klub (og målsætning for klubben)

KLUB:

Hver dag, når skolen slutter kl 12.45, overgår vi til SFO-tid, og vi bruger tiden indtil kl 13.00 til at få et overblik over, hvornår børnene skal hjem, give beskeder, og ikke mindst få en fornemmelse af børnene og deres dag. Vi starter oftest dagen udenfor, med udelege alt efter årstiden. I 2021 fik vi nye mooncars og legepladsen og cykelbanen omkring Friskolen indbyder til meget forskellig leg.

Planlagte aktiviteter startes op, nogle går ind og går i gang, mens andre lige skal lege færdig udenfor. Mens nogle børn selv mestrer at komme godt i gang, skal andre hjælpes lidt på vej og måske guides lidt mere for at finde en god leg eller aktivitet.

Klokken 14.30 bliver børnene inviteret ind i køkkenet for at få en lille bid mad/frugt som serveres i SFO-køkkenet. Torsdag er der ”SFO-Cafe” hvor SFO’ens store børn har lavet noget lækkert i køkkenet, og alle bydes ind på skift til dette.

Tiden i SFO er børnenes fritid, hvor de selv kan bestemme, hvad og hvem de gerne vil lege med. Vores store legeplads, salen og rummene indendørs giver stor mulighed for, at børnene kan lege og sætte gang i fantasien, uden voksne nødvendigvis ”ser med”. Dette er en stor frihed, men også et stort ansvar, som vi støtter dem i at være i.

Klubben:

Klubben

Målsætning for klubben:

Målet med klubben er at skabe et fristed for børnene efter skole. Et fristed hvor der er plads til bare at være, at fordybe sig, at lege og at udforske og udvikle sig sammen med andre.

I klubben fortsætter vi og bygger oven på de værdier, børnene har mødt fra børnehaven, skolen og SFO’en. Alsidig udvikling, eftertænksomhed, demokrati, at tage ansvar og træffe valg og at indgå i fællesskaber på kryds og på tværs er nogle af de hovedtemaer, vi lægger vægt på for det alderstrin, børnene i klubben har.

Klubben er fra 3.-6.klasse og er pt. åben to gange om ugen – mandag og onsdag i tidsrummet kl. 14.00-16.00. I klubben er der mulighed for at spille forskellige spil; brætspil, pool, bordtennis, Play Station, pc mm., men også for at få en snak med en voksen eller nogle af de andre børn. Med jævne mellemrum afholdes der også korte klubmøder, hvor børnenes ønsker og tanker kan komme frem.

Mad

Et par gange om måneden er der mulighed for at bage eller lave mad, så børnene vender sig til at arbejde sammen i køkkenet og fordele opgaverne og ikke mindst at nyde resultatet af deres anstrengelser og indsats. Der tilbydes udskåren frugt på alle klubbens åbningsdage.

Ture og aktiviteter

3-4 gange pr. halvår arrangeres der ture ud af huset, hvor vi f.eks. tager i skøjtehallen, bowlingcentret, skaterbanen eller tager på indkøb mm. Årstidsbestemte aktiviteter indgår som en del af de aktiviteter, klubben tilbyder, så som græskarudskæring mm. til Halloween, dekorationer og klip til jul, gækkebreve og pynt til påske osv.

Forældresamarbejde

I klubben vægter vi forældresamarbejdet højt, også selvom børnene bliver mere og mere selvstændige. Det er bl.a. pga. forældreopbakningen, at ture ud af huset bliver mulige, og mange af de ting, vi har i klubben, er foranstaltet af forældre. Forældresamarbejdet er også med til at skabe sammenhæng i børnenes liv og hverdag. Hver uge er der et lille skriv om klubbens aktuelle indhold i Friskolens ugebrev.

 

 

 

Dispensation:
Det er muligt at søge om dispensation, hvis man gerne vil have sit barn til at gå i SFO i 4. klasse. Ansøgningen skal stiles til SFO’en.
Åbningstider:

Om morgenen inden kl. 07.30, afleveres SFO-børnene i børnehaven. Skolen åbner kl. 07.30. SFO’en begynder kl. 12.45 mandag til torsdag og kl. 13.00 om fredagen.

 
Mandag:kl. 16.45
Tirsdag: kl. 16.45
Onsdag:kl. 16.45
Torsdagkl. 16.45
Fredag:kl. 16.00

Dage og uger, hvor SFO`en holder lukket:
Dage mellem jul og nytår, tre dage op til Påske, dagen efter Kr. Himmelfart og i ugerne 28-29-30

Vinterferie, efterårsferie, dagene op til jul og ugerne i sommerferien vil der blive sendt et behovs-skema ud, så vi kan se, hvor mange der har behov for pasning. Der skal være mindst 3 børn, for at SFO`en holder åben. 

 

BEMÆRK: I vinterferien og i efterårsferien er der lukket torsdag og fredag. De øvrige dage er der åbent.

Ændringer i børnenes gå-hjem-tider:

VIGTIGT: Bliver der lavet ændringer i børnenes gå-hjem rutiner eller andet, skal det meddeles direkte til SFO’en via opkald eller sms.

Pris:

SFO:
895 kr/ mdr. i 11 måneder

KLUB: /mdr. i 11 måneder
SFO’ens mobil: 4014 3298