Friskole er mere
end skole - den er uddannelse til livet
Frihed
og ligeværdighed
Frikvarter
fordi det styrker fantasi og kreativitet
Samarbejde
giver gode læringsresultater
Glade børn
fordi der er tydelige voksne og trygge rammer
Motion og ansvar
vi løber hvert år for Team Rynkeby

Velkommen

Friskolen er Grundtvig-koldsk og ligger i Lemming v/ Silkeborg.  Vi har undervisning fra Børnehaveklassen til og med 8. klasse. Vi har 92 elever.
Hver morgen begynder vi med morgensang og fortælling.
 
 
 "Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær." Se skolens værdier!
 
 
  

 

Den gode lærer❤️

Det er bl.a. i mødet med den gode lærer, at barnet dannes og finder sin selvtillid. Den gode lærer møder barnet, hvor det er fagligt og socialt, og med den fine respekt, skubbes barnet ind i universet af lærdom og sociale kompetencer.Den gode lærer lytter og tager barnet alvorligt men sætter også rammerne for barnet: "Hvor ingen hegner kun torne gro"Respekt er et af nøgleordene for den gode undervisning....respekt barn og voksen i mellem. Det man også kan kalde det anerkendende menneskesyn!

 

 

Kalender

  • 27. juni: Tur til Himmelbjerget for hele skolen
  • 27. juni: Sommerfest kl. 17.00 for alle børn og forældre
  • 28. juni: Sidste skoledag - Fri kl. 12.00
  • 12. august: Første skoledag kl. 10.00-12.00
  • 28. august: Fællesspisning og lege for hele familien kl. 17.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com