Friskole er mere
end skole - den er uddannelse til livet
Frihed
og ligeværdighed
Faglighed og leg
er hinandens styrkesider
Samarbejde
giver gode læringsresultater
Glade børn
fordi der er tydelige voksne og trygge rammer
kunst, musik og kreativitet
- det hele menneske
Det forpligtende fællesskab
skaber sociale relationer
Læringsstile
der er mange måder at lære på...

Velkommen

Friskolen er Grundtvig-koldsk og ligger i Lemming v/ Silkeborg.  Vi har undervisning fra Børnehaveklassen til og med 8. klasse. Vi har ca 90 børn.
Hver morgen begynder vi med morgensang, fadervor og fortælling.
 
 
 "Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær." Se skolens værdier!
 
 
  

 

Den gode lærer❤️

Det er bl.a. i mødet med den gode lærer, at barnet dannes og finder sin selvtillid. Den gode lærer møder barnet, hvor det er fagligt og socialt, og med den fine respekt, skubbes barnet ind i universet af lærdom og sociale kompetencer.Den gode lærer lytter og tager barnet alvorligt men sætter også rammerne for barnet: "Hvor ingen hegner kun torne gro"Respekt er et af nøgleordene for den gode undervisning....respekt barn og voksen i mellem. Det man også kan kalde det anerkendende menneskesyn!

 

 

Kalender

vi aflyser alle arrangementer med gæster udefra indtil videre grundet COVID-19 
 
2. januar - 7. februar 2021:
Grundskoler er lukkede. Dette gælder alle elever på alle årgange. Dermed gøres nødundervisning gældende, og der skal ske fjernundervisning af alle elever.
SFO og Klubtilbus er ligeledes lukkede. Der skal dog tilbydes nødpasning for de elever, der er særligt sårbare eller elever, hvis forældre ikke har mulighed for at arbejde hjemme/ eller skal arbejde hjemmefra eller er ansat i sundheds-job.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com