Friskole er mere
end skole - den er uddannelse til livet
Frihed
og ligeværdighed
Faglighed og leg
er hinandens styrkesider
Samarbejde
giver gode læringsresultater
Glade børn
fordi der er tydelige voksne og trygge rammer
kunst, musik og kreativitet
- det hele menneske
Det forpligtende fællesskab
skaber sociale relationer
Læringsstile
der er mange måder at lære på...

Velkommen

Friskolen er Grundtvig-koldsk og ligger i Lemming v/ Silkeborg.  Vi har undervisning fra Børnehaveklassen til og med 8. klasse. Vi har ca 90 børn.
Hver morgen begynder vi med morgensang, fadervor og fortælling.
 
 
 "Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær." Se skolens værdier!
 
 
  

 

Den gode lærer❤️

Det er bl.a. i mødet med den gode lærer, at barnet dannes og finder sin selvtillid. Den gode lærer møder barnet, hvor det er fagligt og socialt, og med den fine respekt, skubbes barnet ind i universet af lærdom og sociale kompetencer.Den gode lærer lytter og tager barnet alvorligt men sætter også rammerne for barnet: "Hvor ingen hegner kun torne gro"Respekt er et af nøgleordene for den gode undervisning....respekt barn og voksen i mellem. Det man også kan kalde det anerkendende menneskesyn!

 

 

Kalender

vi aflyser alle arrangementer med gæster udefra indtil jul grundet COVID-19 
 
Sociale arrangementer skal begrænses d. 21. september 2020
Børne- og undervisningsministeriet har i dag uddybet budskaberne fra pressemødet fredag den 17. september vedrørende sociale arrangementer.
Det anbefales, at alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser o. lign. Det vil sige alle arrangementer, som primært har et socialt formål.

Der bør således ikke holdes sociale arrangementer eller arrangementer uden for almindelig skoletid fx klassefester, fælles morgenmad og lejrskoler. Anbefalingen om at aflyse sociale arrangementer gælder også private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv.

Tiltagene er foreløbig gældende til d. 18. oktober 2020.

Der kan godt afholdes aktiviteter, som har et fagligt formål inden for almindelig skoletid fx besøg på museer, gåtur i skoven mv., hvis de generelle anbefalinger om at undgå smitte kan overholdes.
  • 18. december: Sidste skoledag inden juleferien
  • 04. januar: 1. skoledag efter juleferien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com