Billedkunst

Formål for faget:

Stk. 1. Formålet med undervisningen i Billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsproget som et personligt udtryks- og meddelelsesmiddel.

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og elektroniske billeder tilegne sig viden og indsigt og få lyst til og grundlag for at udtrykke sig i og med billeder.

Stk. 3. Som led i deres æstetiske udvikling og som medskabere af kultur udvikler eleverne fortrolighed med kunstens og massekulturens billedformer, og de forstår betydningen heraf i egen og i fremmede kulturer.

Læseplan:

Billedkunst er et fag, hvor eleverne giver billedligt udtryk for deres særlige personlighed gennem arbejde med kunstneriske processer. Fagets kunstnerisk skabende dimension åbner for kreativitet, glæde, virkelyst og faglig kunnen.

Eleverne arbejder med forskellige skildringsformer: fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur.

Der vælges materialer, værktøj og teknikker i relation til billedarbejdets emne. Det er vigtigt, at eleverne får erfaringer med disse ting ved at få mulighed for at eksperimentere.

a) Fagets kundskabs- og færdighedsområder for alle klassetrin

Billedkunst består af:

Praktisk billedarbejde
Billedkundskab
Visuel kommunikation
Billedarbejdet tager udgangspunkt i emner, der har betydning for eleverne, og der arbejdes i følgende kategorier:

Plane billeder:
Tegning
Maleri
Grafik
Collage
Foto
Dias/lyd

Rumlige billeder:
Skulptur
Relief

Levende billeder:
Teater/drama
Computergrafik
Eleverne skal i løbet af skoleforløbet arbejde indenfor hver af de tre kategorier og fordybe sig i så mange af undervisningskategorierne som muligt.

Billedkundskab omfatter også følgende områder:

  • Billedsamtale om egne og klassens billeder
  • Oplevelse, analyse og vurdering af kulturens billedformer; Kunstens billeder, mediebilleder, arkitektur og design.
  • Billedsprogets æstetik (form, farver, komposition)
  • Billedgenrer
  • Billedkunstens historie

Kommunikation med billeder er af stor betydning. Billeder skal SES! Elevernes billeder udstilles på skolen og andre steder, hvor det er muligt. Eleverne kan være med i udsmykningsopgaver, og de kan i teaterform selv medvirke til et dynamisk billedudtryk.