Tysk

5-6. klasse

Kommunikative færdigheder

 • Arbejde med emneområder, der er konkrete, dagligdags, virkelighedsnære samtidig med at de appellerer til børnenes fantasi.
 • Lytte til og forstå meget enkle sætninger og udtryk.
 • Udtrykke sig på tysk i et enkelt sprog med særlig vægt på spørge- og svareteknik.
 • Arbejde med sproget i situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen f.eks. i sange, dramatisering, interviews, kommunikations- og rollespil.
 • Læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster, gerne med støtte fra billeder og/eller lydbånd.
 • Skrive ord, udtryk og enkle sætninger indenfor kendte emner.

Sproget

 • Udtrykke sig med en forståelig udtale.
 • Iagttage ligheder mellem tysk og dansk.
 • Kende til sætningens grundstruktur og de grundlæggende bøjningsformer.
 • Stave enkle ord.
 • Tilegne sig et aktivt ordforråd.
 • Grammatikken integreres så vidt muligt i såvel tekstarbejde som i mundtlig og skriftlig fremstilling.
 • Kultur og samfundsforhold
 • Kende til kultur og levevilkår i Tyskland indenfor emner der er dagligdags og virkelighedsnære.
 • Sammenligne tysk kultur med egen kultur indenfor emner der er dagligdags og virkelighedsnære.