Praktiske oplysninger

Glade Børn lærer bedst:

Første skoledag efter sommerferien er d. 12. august kl. 10.00-12.00.

Friskolen:
Vi er en lille Grundtvig-koldsk Friskole. Skolen går fra Børnehaveklassen til og med 6. klasse. Skolen blev oprettet i 2001. 

Morgensang:

Vi begynder dagen kl. 8.15 med morgensang, hvor vi synger 2 sange, beder Fadervor og fortæller.

Stamgrupper:
Børnene er delt op i stamgrupper: Børnehaveklassen, Lillegruppen (1. og 2. kl.), Mellemgruppem ( 3. og 4. kl.) og Storegruppen (5. og 6. kl) Hvert år rykker nye klasser sammen, og børnene bliver hermed ikke fastlåst i en rolle. Man skal samarbejde med nye børn/kammerater. Man lærer at blive omstillingsparat og at forholde sig til nye relationer.

Børnehaveklassen:
Børnehaveklassen har sin egen klasse, hvor de arbejder med bogstaver, tal, rim og remser, sanglege, sociale regler, kreative, naturmæssige ting og meget, meget, andet. De har timer sammen med Lillegruppen i idræt, bevægelse og engelsk. Og i emneugerne i efteråret har de samarbejde med både Lillegruppen og Mellemgruppen.

Engelsk fra Børnehaveklassen:
Børnehaveklassen og Lillegruppen har en engelsktime om ugen, hvor de synger, snakkker tal og farver og arbejder med rim og remser.

Melde sygdom eller andet fravær:
Ved sygdom eller andet fravær skriver man i Viggo inden kl. 8.00Skolen b

Lejrskole:

2021: vi tager bestik af Corona _situationen.
Man betaler 200 kr ind i maj måned via skolepengene.
 
2006: Velling Friskole/Vestjylland
2007: Brøns-Rejsby Friskole/Sønderjylland  
2008: Trunderup Friskole/Fyn  
2009: Hundborg Friskole/Thy 
2010: Midtals Friskole/Als
2011: Vildsted Friskole/Nordjylland
2012: Midtdjurs Friskole/Djursland
2013: Sahl Friskole/Midtjylland
2014: Hjelm Hede Friskole/Nord-Vestjylland
2015: Herborg Friskole/Vestjylland
2016: Bakkelandets Friskole/Østjylland
2017: Gudenådalens Friskole
2018: Vestbirk Friskole
2019: Hover-Torsted Friskole / Vestjylland
2020: aflyst pga covid19
2021: aflyst pga civid19
2022: holdes på Friskolen