Praktiske oplysninger

Glade Børn lærer bedst:

August 2022: Skolen begynder mandag d 8.august kl. 10.00-12.00

Skolestørrelse:
Vi er en skole med ca 90 børn og 6,5 lærere. / Skolen er 21 år gammel. Vi begynder dagen med morgensang kl. 8.15

Stamgrupper:
Børnene er delt op i stamgrupper: Børnehaveklassen, Lillegruppen (1. og 2. kl.), Mellemgruppem ( 3. og 4. kl.), Storegruppen ( 5. og 6. kl ) og Ældstegruppen ( 7. og 8. kl. ) Hvert år rykker nye klasser sammen, og børnene bliver hermed ikke fastlåst i en rolle. Man skal samarbejde med nye børn/kammerater. Man lærer at blive omstillingsparat og at forholde sig til nye relationer.

Børnehaveklassen:
Børnehaveklassen har sin egen klasse, hvor de arbejder med bogstaver, tal, rim og remser, sanglege, sociale regler, kreative, naturmæssige ting og meget, meget, andet. De har timer sammen med Lillegruppen i idræt, bevægelse og engelsk. Og i emneugerne i efteråret har de samarbejde med både Lillegruppen og Mellemgruppen.

Engelsk fra Børnehaveklassen:
Børnehaveklassen og Lillegruppen har en engelsktime om ugen, hvor de synger, snakkker tal og farver og arbejder med rim og remser.

Melde sygdom eller andet fravær:
Ved sygdom eller andet fravær skriver man i Viggo inden kl. 8.00

Lejrskole:

2021: vi tager bestik af Corona _situationen.
Man betaler 200 kr ind i maj måned via skolepengene.
 
2006: Velling Friskole/Vestjylland
2007: Brøns-Rejsby Friskole/Sønderjylland  
2008: Trunderup Friskole/Fyn  
2009: Hundborg Friskole/Thy 
2010: Midtals Friskole/Als
2011: Vildsted Friskole/Nordjylland
2012: Midtdjurs Friskole/Djursland
2013: Sahl Friskole/Midtjylland
2014: Hjelm Hede Friskole/Nord-Vestjylland
2015: Herborg Friskole/Vestjylland
2016: Bakkelandets Friskole/Østjylland
2017: Gudenådalens Friskole
2018: Vestbirk Friskole
2019: Hover-Torsted Friskole / Vestjylland
2020: aflyst pga covid19
2021: aflyst pga civid19
2022: holdes på Friskolen
Udlandstur/tur til København:
Når man kommer i Ældstegruppen tager man hvert andet år til udlandet og hvert andet år til København. Fra Storegruppen/5. klasse betaler man 150 kr ind hver måned på en opsparing til disse ture. Der vil ikke yderligere blive udgifter ud over lommepenge.
 
Ugebrev:
Ugebrevet bliver sendt i Viggo.
 
Sommerbrev:
Til sommerferien sender vi et sommerbrev ud med alle praktiske oplysninger for det kommende skoleår. Sendes i Viggo.
 
Lektier i ferier udenfor skolens ferier:
Når man tager på ferie udenfor vores normale ferierammer, er lektier på eget ansvar!
 
Kostpolitik:
Vores politik er, at børnene skal have sunde/lødige madpakker med i skole. Den må ikke indholde slik, chips eller kager, og børnene må ikke medbringe sodavand.
Indenfor området vil der afgjort være gråzoner, som vi beder forældrene vurdere i den enkelte sag.
Kage og slik (ikke slikkepinde) må gerne udleveres til fødselsdage!
 
Sangbog:
Børnene får udleveret en sangbog ved indmeldelse. Går den i stykker i løbet af deres skoletid, skal forældrene betale en ny.

Elektronikforsikring:
Skolen har ikke en elektronikforsikring, som dækker egne computere og tablets. Hvis man vil sikre sig, skal man tegne sin egen elektronikforsikring igennem egen forsikring.
 
Elektronikforsikring angående skolens grej:
Hvis et barn  kommer til at ødelægge en af skolens computere / tablets, er det forældrenes forsikring, som skal dække skaden. Derfor anbefaler vi, at man tegner en elektronikforsikring.
Elektronik politik:
Børnene i Lillegruppen og Mellemgruppen må kun bruge de digitale flader, når det er aftalt med læreren. Er det med i skole, skal det kun bruges i undervisningen og ellers ligge i tasken. Store – og Ældstegruppen skal medbringe computer / tablets med hver dag, –  hvis man har det og ellers låner man skolens. Alle telefoner skal afleveres i en telefonkasse i klassen. Kassen låses inde i et skab til kl 13.45
Fra efterårsferien til 1. februar, må man spille alderssvarende spil i 11.00 pausen. Overholder man ikke reglen, fratages denne rettighed!
 
Sikkerhedspolitik for Friskolen / Børnehaven:
 
SFO:
Al henvendelse, der vedkommer SFO’en, skal ske direkte til SFO’en via SMS eller et opkald på 4014 3298.
 
Besked fra Kommunen
 
Sundhedsplejerske:
Vi er omfattet af den kommunale skolesundhedspleje i Silkeborg kommune. Skolesundhedsplejersken tilser børnene gennem deres skoletid efter en lagt plan. Vi har ligeledes mulighed for at trække på skolesundhedsplejerskens ekspertise i forbindelse med undervisning om sundhed og trivsel
 :

Skoletandpleje:
Børnene tilses af den kommunale tandpleje i det enkelte barns hjemkommune i henhold til gældende praksis der.


PPR (pædagogisk/psykologisk rådgivning)
Skolen er tilknyttet Silkeborg kommunes PPR. Det betyder, at vi herfra modtager den service, som kommunes øvrige skoler bliver betjent med. Lærerne kan her hente hjælp i tilrettelæggelsen af undervisningen af børn med specielle behov (specialundervisning).

Skolen modtager et særligt statstilskud til denne undervisning.