Idræt

(Vi lægger os op ad folkeskolens slutmål)

Kroppen og dens muligheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende grundlæggende bevægelsesfærdigheder
 • anvende teknik, taktik og regler fra såvel individuelle idrætter som holdidrætter
 • afprøve og udvikle idrætslige lege og spil
 • udføre enkle former for opvarmning og grundtræning
 • skabe og gennemføre øvelser og serier med redskabsopstillinger, herunder sikker modtagning
 • udføre rytmiske forløb til musik
 • anvende dans og drama
 • planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen
 • bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og på vand.

Idrættens værdier

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsudøvelse
 • forholde sig til samspillet mellem fysiske og psykiske forandringer
 • forholde sig til fysiske og psykiske reaktioner, der opstår i med- og modspil samt i konkurrencer
 • vurdere bevægelsens æstetiske udtryk
 • forholde sig til viden om fysiske og biologiske faktorer i idrætten
 • drøfte betydningen af livslang fysisk aktivitet, herunder vurdere kvaliteter ved forskellige idrætter
 • forholde sig til idrættens idealer, først og fremmest fairplay og tolerance.

Idrætstraditioner og -kulturer

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forholde sig til udviklingen af normer og værdier i dansk idrætskultur
 • bidrage med ideer til fysisk aktivitet sammen med andre
 • orientere sig i lokalområdets udbud af muligheder for fysisk udfoldelse
 • kende og afprøve forskellige former for idrætsudøvelse.