Forældresamarbejde

Forældresamarbejde
Friskolen i Lemming er forældrenes skole og derigennem børnenes skole. – Vi lægger vægt på et nært og åbent samarbejde mellem skole og hjem.

Forældreindflydelse:

Forældrenes indflydelse sker formelt ved fremmøde på skolens generalforsamling og gennem den forældrevalgte bestyrelse. – Derudover sker den gennem samarbejdet og samtale med skolens lærere og øvrige personale.

Forventninger til forældrene:

Når man har valgt at være forældre på Friskolen i Lemming , har man valgt at tage aktiv del i sine børns skolegang. Dette gøres bl.a. ved at deltage i møder indkaldt af bestyrelse og/eller lærerråd og SFO personale. Herudover er der en række praktiske arbejdsopgaver, man som forældre skal tage del i.

Velfærdsregler for forældre:

At du er i god kontakt til skolens personale
At du er opmærksom på mobningstendenser både omkring dit eget barn og andre børn på friskolen.
Fortæl skolen hvis dit barn siger noget derhjemme, der undrer dig – mobning kan være svært at opdage.
At du tager kontakt til friskolen, hvis der er noget, du er utilfredse med.
At du følger kommunikationsvejen
At du henviser til skolen, hvis du hører sladder om friskolen.
At du er med til at udvikle en positiv ånd på friskolen.
At du er med til at deltage i opgaverne omkring friskolen.
At du ikke modarbejder skolens grundholdning.
At du er åben overfor den grundtvig-koldske ide.

En åben skole:

Skolen er hver dag åben for (uanmeldte) forældrebesøg. – Det betyder, at har man tid en dag er man altid velkommen til at komme og være med i undervisningen, få en snak med elever og lærere og få en kop kaffe.

Ugebreve:

Hver fredag sender vi ugebrev hjem via VIGGO. Heri fortæller lærerne og SFO personalet, hvad der er foregået på skolen i forløbne uge, og om hvad der skal ske i nærmeste fremtid og om forskellige praktiske forhold. – Det er også heri, man kan læse om de pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for vores dagligdag.

Ugebrevet er også åbent for indlæg fra forældre og bestyrelse:

Ugebrevet er også bestyrelses talerør. Alle dagsordener for bestyrelsesmøderne udsendes på VIGGO, så man har mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde.

Gennem Ugebrevet har man således stor mulighed for at følge med i stort set alt, hvad der rører sig på skolen.

Skole-hjem samtaler:

Vi har skole-hjem samtaler af 20 minutters varighed. Samtalerne ligger i november og december måned
Årsudtalelser:

I øvrigt:

Bestyrelse og personale er altid åbne for en telefonsamtale eller et møde, hvis der er behov for det.

Det praktiske arbejde:

Børn og lærere sørger for den daglige rengøring på skolen. – Den ugentlige og mere tilbundsgående rengøring sørger forældrene for. Der udsendes en plan for et halvt år ad gangen, hvoraf det fremgår, hvornår de enkelte familier har tjansen. Hver familie gør rent ca. hver sjette weekend (ca. 3 timer).

Da vi er en skole under fortsat opbygning, vil der også blive indkaldt til byggeri og vedligeholdelse ude og inde i et vist omfang, afhængig af opgaverne.

Forældredeltagelse i det praktiske arbejde omkring skolen ser vi som en pædagogisk og økonomisk gevinst: Børnene er glade for, at deres forældre engagerer sig og kommer på skolen. Det er med til at give fornemmelsen, at det er vores/min skole, og den bliver der værnet om. De udgifter, der spares ved en aktiv forældreindsats, kan i stedet bruges på undervisningsrelaterede aktiviteter.