Forældresamarbejde

Skolefamiliekontrakt
Ansatte, forældre og børn arbejder i et forpligtende fællesskab på Friskolen i Lemming. Skolen samler børn og voksne i et forpligtende fællesskab om hele skolens virke, hvor ligeværdig medleven af såvel børn som voksne sammen skaber et fællesskab, som er større end summen af de enkelte dele. At hver enkelt oplever at være en del af et sådant fællesskab, er et centralt mål for at skolen kan leve op til sit formål.
Til opstartssamtaler med nye familier på Friskolen i Lemming taler vi om, hvordan vi forventer, at vi i vores samarbejde omkring barnet er gensidigt forpligtede.
 Vores skole- familiekontrakt
  • Vi skal så tidligt som muligt involvere hinanden i bekymringer/opmærksomheder omkring et barn, så vi hver især har mulighed for at handle rettidigt.
  • Vi skal møde hinandens observationer med nysgerrighed, anerkendelse og respekt for de forskellige kontekster, som vi ser barnet i.
  • Vi skal passe på hinanden som mennesker, når vi møder hinanden professionelt og privat. Skolen har tavshedspligt i forbindelse med enkeltsager. Hvis man er i tvivl om, hvem man skal rette henvendelse til, kan man altid orientere sig i vores henvendelseprocedure (kommunikationsvej).
  • Skolen tager alle forældrehenvendelser alvorligt, og man kan som forældre vente svar højest én dag efter henvendelse på Viggo. Man må også altid kontakte bestyrelsesformanden.
  • Skolen starter en særlig indsats omkring et barn, hvis det er udfordret fagligt eller socialt. Barnet får en kontaktperson (som forældrene er med til at vælge), der varetager processen/initiativerne/kommunikationen omkring barnet.
  • Forældre forventes at tage aktiv del i deres børns skolegang. Dette gøres bl.a. ved at deltage i møder indkaldt af bestyrelse og/eller stamgruppelæreren og SFO personale.
  • Forældre forventes at tage del i en række praktiske arbejdsopgaver på friskolen gennem friskolens forældreudvalg.
Skolen sikrer, at der altid er personale tæt på. Hvilket betyder:
  • At der altid er én voksen, der cirkulerer på de områder, hvor børnene opholder sig i pauserne.
  • At det er muligt en gang ugentligt (tirsdage fra kl. 15.00-16.00) for forældre at kigge ind på kontoret og tale med ledelsen.