Færdsel

(Vi lægger os her op ad folkeskolens slutmål)

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

  • kende færdselsregler med relation til egen færden
  • vurdere faktorer, der har betydning for egen og andre trafikanters sikkerhed
  • vurdere hensigtsmæssig, rigtig eller forkert adfærd i forskellige trafiksituationer.

 

Samspil og risici

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

  • vurdere risici i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje
  • beskrive risikofaktorer i konkrete trafikale situationer
  • bedømme risiko i forhold til forskellige tidspunkter og årstider
  • beskrive andre trafikanters ansvar og forpligtelser.

Ansvarlighed i trafikken

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

  • beskrive og vurdere forskellige holdninger til ansvarlighed i trafikken
  • beskrive risiko ved sammenblanding af stimulanser og trafik.