Evalueringspolitik

Formål:

Formålet med alle evalueringer er at skabe de bedste vilkår for, at det enkelte barn udvikler sig optimalt socialt og fagligt i overensstemmelse med skolens værdigrundlag.

Evaluerings politik:

I evalueringen forholder vi os til, hvordan vores praksis virker i virkeligheden.

I vores evaluering er den daglige dialog imellem mennesker suppleret med de planlagte aktiviteter, en fast del af dagsordenen.

Vi finder derfor evaluering i alle sammenhænge på skolen. Det sker ved mødet mellem personale og voksne på friskolen, ved arrangementer, på personalemøder, den daglige tilbagemelding fra børnene, bestyrelsesmøder generalforsamling og tilsyn.

Både som ansat og som forælder forpligter vi os til at understøtte evaluering. Vi forventer, at alle bidrager med deres oplevelser og synspunkter i forbindelse med udmøntning af skolens værdigrundlag i praksis.

Evaluering med børnene 2022

Målet er, at der ingen er i “ikke tilfreds”. Hvis der er, træder vores handleplan i kraft.

Det videre forløb efter 6. klasse  for børnene på Friskolen i Lemming: 90% tager på efterskole i 9. klasse, 10 % tager 9. klasse i folkeskolen.