Musik

(Vi lægger os op ad folkeskolens slutmål)

Slutmål for faget Musik:

Efter 6. klassetrin.

Musikudøvelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang, spil og bevægelse
 • synge et alsidigt repertoire af sange og salmer, såvel ældre som nyere
 • synge med bevidsthed om god intonation og klang
 • deltage i vokal flerstemmighed
 • anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter og musiklokalets tekniske udstyr
 • deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk
 • spille enkle melodier og stemmer efter gehør og med støtte af notation
 • deltage i bevægelsesaktiviteter og i fællesdanse af dansk og udenlandsk oprindelse.

Musikalsk skaben:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • producere små lydforløb, lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier
 • udføre enkel rytmisk eller melodisk improvisation
 • komponere enkle melodier eller små musikstykker
 • sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre
 • drøfte et musikalsk arrangement med andre og give idéer til dets udførelse.

Musikforståelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • lytte åbent og opmærksomt til indspillet og levende fremført musik
 • udtrykke deres oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse
 • gøre rede for forskelligartede musikstykkers form- og udtryksforløb
 • anvende elementære musikteoretiske begreber
 • anvende notation som hjælp til at skabe sig overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke
 • genkende forskellige instrumenters klang, beskrive deres virkemåde og gøre rede for deres funktion i sammenspilsrelationer
 • identificere vigtige kendetegn ved musik fra udvalgte musikhistoriske perioder og forskellige kulturkredse, først og fremmest den vesterlandske
 • samtale om musikkens forskelligartede funktioner og virkninger i samfundslivet og i forhold til den enkelte.