Friskolens værdier

Glade Børn lærer bedst:

Friskolen i Lemming er mere end undervisning, den er udvikling af følelser og oplevelse af kammeratskab. Den er mødet mellem barnet og den ansvarlige voksne, hvor et unikt tillidsforhold skabes. Respekten for hinanden er altafgørende for en god læring. Vi mener, at glade børn lærer bedst.

Selværd skaber ressourcestærke mennesker:

Friskolen i Lemming skaber et trygt læringsmiljø, der styrker børnenes selvværd. Netop selvtillid og selvværd er medvirkende til at skabe ressourcestærke mennesker.

Mere end blot pædagogik:

Friskolen i Lemming er en skole, hvis grundlag hviler på mere end blot pædagogik, den har sit grundlag i et syn på, hvad det vil sige at være menneske.

Forpligtende fællesskab og trygge rammer:

Friskolen i Lemming ligger i landlige omgivelser 7 km. nord for Silkeborg. Ansatte, forældre og børn arbejder i et forpligtende fællesskab. Små klassekvotienter, trygge rammer og faglighed.

Grundtvig-Koldsk friskole:

Friskolen i Lemming er en Grundtvig-koldsk friskole. Den er en del af en 150-årig gammel tradition. N.F.S. Grundtvig og Christen Kold startede i midten af 1800-tallet en sand kulturrevolution, der resulterede i, at det daværende bondesamfund igennem forståelsen af fællesskabets kraft skabte : Højskoler, friskoler, forsamlingshuse, andelsselskaber, brugsforeninger m.m. Den grundtvigske kultur er faktisk en indgroet del af det danske samfund. Friskolen i Lemming er skabt i den samme kulturånd. Forældrene har bygget og driver i fællesskab en skole, der giver deres børn alternative muligheder i forhold til folkeskolen.

Lave klassekvotienter og hjemligt miljø:

Friskolen i Lemming lægger vægt på at have et trygt og hjemligt miljø, hvor børnene møder ansvarlige engagerede lærere. Man ønsker ikke skolen større end cirka 100 elever. To årgange samlæses, det giver i de større klasser en klassekvotient på ca 20 elever.

I pauserne er der altid voksne til stede:

Friskolen i Lemming ligger i landlige omgivelser 7 km. nord for Silkeborg. Ansatte, forældre og børn arbejder i et forpligtende fællesskab. Små klassekvotienter, trygge rammer og faglighed.

Grundtvig-Koldsk friskole:

Børnene skal mødes i respekt af de voksne, og skolen skal være med til at udvikle selvværd, selvstændighed og troen på egne evner. Vi tilbyder faglighed, men en friskole er meget mere end faglighed. Den er uddannelse til livet. Vi giver børnene sociale, kreative og kulturelle færdigheder, der gør dem åbne over for livets muligheder og redskaber til at kunne redigere sig i den globale verden.

Børnene skal lære at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor alle lærer at tage ansvar for sit eget liv og for hinanden. Skolen skal være et godt sted at være samtidig med, at det skal være udfordrende og spændende at gå i skole. Samarbejdet mellem skole og hjem er vigtige og bærende elementer for en skoles dagligdag.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med Børnehaven i Lemming – børnehavebørnene er bla. med til morgensang en gang om måneden, og førskolebørnene er med til vores årlige dramastykke.