Friskolen i Lemming

Historie

Fagplan for historie på Friskolen i Lemming

Formål for faget historie

Formålet med undervisningen i historie er at eleverne får indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende.

Ved at arbejde med fortid, nutid og fremtid skal eleverne oplyses om menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske temaer. Desuden skal undervisningen bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger.

Undervisningens tilrettelæggelse

Undervisningen bygger på elevernes egne produktioner fx tegninger, rollespil, andres fortællinger, læsning af historiske kilder, foto, malerier, film, museumsbesøg og værkstedsaktiviteter, tidsfrise i morgensangslokalet. Faget kan indgå i de enkelte gruppers undervisning eller på tværs af skolen i morgensangens fortællinger og i skolens temaarbejde. En specifik historisk periode gennemgås i hver gruppe.

Forhold fra elevernes livsverden inddrages for at støtte deres forståelse af andre tiders livsvilkår, samfund og kulturer. Ved gennemgang af de enkelte historiske perioder trækkes der paralleller til Nordens, Europas og den øvrige verdens historie.

Slutmål

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gengive begivenheder fra Danmarks historie
 • kende til at Danmarks historie kan sættes i relation til Nordens, Europas og Verdens historie
 • kende til menneskers fællesskaber
 • kende til begreberne magt og ret i historiske sammenhænge
 • placere historiske emner og temaer i tid og geografisk område
 • kende almindelige betegnelser for tidsepoker
 • forsøge at rekonstruere historiske genstande og begivenheder.

Efter 2. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne kender til

 • begivenheder fra Danmarks historie ved at inddrage sagn og historiske personligheder
 • familie, slægt og fællesskaber
 • tidsfrisen i morgensangslokalet
 • begreberne fortid, nutid og fremtid
 • at samtale om historiske begivenheder
 • at fremstille modeller og efterligninger af historiske genstande
 • spor fra fortiden (fx gravhøje).

Efter 5. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne kender til

 • begivenheder fra Danmarks historie og kan gengive dem med egne ord, i tegning og i dramaform
 • karakteristiske spor og begivenheder fra lokalområdet og kan fortælle herom
 • tidsfrisen og kan placere sig selv og sin familie på denne
 • begivenheder, der knytter sig til Danmarks og Nordens grænser
 • livet på landet og livet i byer i fællesskaber og samfund
 • kende til hverdag i andre kulturer
 • beslutningsprocesser i fællesskaber og samfund (fx landsbyting og råd)
 • hverdagslivets materielle kår samt sundhed og sygdom, fattigdom og rigdom
 • begreberne generation og levealder og relatere dem til eget liv
 • stille spørgsmål til forståelse af historiske beretninger.