Friskolen i Lemming

Morgensang

Morgensang Vi begynder hver morgen med morgensang. Her synger vi to sange, beder Fader Vor og fortæller. Efter fortællingen er der meddelelser og fejehold.

(Mellem-og Storegruppen gør hver dag rent på forskellige områder på skolen) Er der fødselsdage, fejrer vi dem ved at barnet bestemmer en sang og derefter råber vi så mange HURRA, som barnet fylder. Fortællingen skal bære barnet ind i historien, fantasien og i egen virkelighed… ”Mennesket er skabt og skabende. På den ene side er vi bestemt af historien, og på den anden side kan vi gennem vores fantasi og forestilling om fremtiden være med til at skabe den.

Poetisk betyder her at skabe eller frembringe. Når skolen skal være historisk-poetisk betyder det, at børnene både skal lære om den fælles historie og opfordres til at drømme om og gøre sig forestillinger om fremtiden.” I det som udgangspunkt forsøger vi at fortælle historisk-poetisk.