Indskolingen

Vi lægger vægt på en personlig og levende undervisning, hvor fortælling, sang, musik, samtale og kreativitet indgår som væsentlige elementer. Hvor legen blandt andet er det centrale i Børnehaveklassen, er fordybelse og engagement kendetegnende for undervisningen i hele indskolingen. Børnene undervises på eget klassetrin, men samtidig lærer de at indgå i en sammenhæng. Interessen for at lære skærpes ved at møde barnet, hvor det er både socialt og fagligt.

Børnehaveklassen og Lillegruppen samlæses i idræt, musik, engelsk og motorik. Endvidere samlæser vi to emnetimer om ugen. Det giver en fin balancegang i den faglige udvikling, samtidig med at det skaber sociale relationer klasserne i mellem.

 

Vores SFO-leder er med i en del af undervisningen, og det skaber en sammenhæng mellem skole og fritid. Samarbejdet mellem lærer og pædagog er inspirerende for den faglige udvikling, og det giver en dynamisk hverdag.
Alle børnene i indskolingen har 17 ½ timer om ugen.

Indskolingen er fundamentet for en skole, og nogle af vores nøgleord er:

  • glade børn
  • trygge og overskuelige rammer
  • mødet med personlige voksne
  • faglighed
  • fællesskab
  • selvstændighed og selvtillid
  • respekt for andre
  • redskaber til at have sin egen mening