Andersen, Stine (SA) Lærer
Bossen, Erling (EB) Lærer
Lars Chouhan(LC) SFO - leder
Ellegaard Kamp, Lene (LK) Skoleleder
Kamp, Ole (OK) Skoleleder
Kejser, Astrid (AK) pædagogmedhjælper
Kejser, Bodil (BK) Børnehaveklasseleder / lærer
Nanna Mølgaard Nørgaard(NN) lærer/støttelærer
Jette Endelt Pedersen (JP) friskolesekretær
Sade Christina Lund Saka(SS) Lærer