Logoet

På Friskolen i Lemming er det en fugl, vi har som symbol på et ”flyvefærdigt” barn, når det har gennemført skoleforløbet. Kroppen, som skal bære det hele skal, være fyldt med selvværd. Den ene vinge, som skal bære, er det forpligtende fællesskab. Den anden vinge, som skal bære, er en god solid faglighed.

Fuglen lever i et træ. Træet har dybe rødder ned i historien og traditionen. Det er herfra træet suger sin næring og bliver fastholdt under storme. Stammen er selve den måde friskolen drives på, og kronen er det sted vi lever. I logoet smelter det hele sammen og fuglen opstår og er på vej ud på livets rejse med grundlaget i orden.

Bag dette er solen som symbol på, at vi får noget udefra. Der er noget, som skaber liv. Noget, som gør, at vi kan være levende tilstede i vores eget liv.