Kristendom

Læseplaner, Fortælling – Kristendom/ religion

Formål:

Formålet med undervisningen er:

1. at børnene får kendskab til kristendommen i historisk og nutidig sammenhæng

2. at børnene gennem undervisningen oplever glæden ved at lytte, samtale og deltage og herigennem får mulighed for at styrke deres forståelse af almen menneskelige og etiske spørgsmål.

Fagets omfang og organisation

Faget ligger på skemaet med en ugentlig klokketime. 0.1.2.3.4.7. og 8. kl. I 5. 6. kl. ligger undervisningen som et emne i danskfaget. Her har børnene selv indflydelse på hvad emnet skal være

 

Delmål

Bh.- 2. klasse:

Gl. testamente undervisning om patriarkerne Abraham, Isak, Jacob, Josef og Moses. Ny testamente undervisning om Jesus fødsel og barndom. Fest, højtider. Jul , fastelavn, Sct. Hans, fødselsdag, dåb, navngivning og bryllup. Kunst og symboler belyst gennem salmer, sange, billedkunst og skulpturer.

3. -4. klasse 7. 8. klasse

Livsspørgsmål belyst gennem arbejde med fx. følgende emner: Det gode/det onde. Hvordan er alting blevet til, er der liv efter døden, kærlighed, ret/ uret, sandt/ falsk.

Det nye testamente : Jesus dåb og fristelse, Jesus og disciplene, lignelserne, kærligheds-budet, undere fra Jesus ød og opstandelse. Den tidlige kristendom og dens udbredelse.

Det gamle testamente: Templer og synagoger, profeterne Elias og Esajas. Kongefortæl-linger om Saul, David og Goliath. Kristendommens indførelse i Danmark. Fester og højtider. Påske, pinse, ritualer som fødsel, pubertet, ægteskab og død.

Kirken som bygning. Kirkens billeder og øvrige inventar. Salmer, viser og sange. Udvalgte symboler og byggestil. Børns dagligdag på Jesus tid. At være udstødt/ syg.