Skolepenge

Skolens drift betales i overvejende grad af statstilskud. Derudover hentes midlerne gennem overskudsgivende arrangementer og gennem forældrebetaling. Skolepengene stiger 2% hvert år – vi følger pristalsreguleringen.

Meldes barnet ud før tid, betaler men skolepenge for løbende måned + 30 dage.

Skolepengebetaling:
For det første barn betales 1480 kr. pr. måned.

For det andet barn betales 850 kr. pr. måned.

Det tredje og efterfølgende børn er gratis.

SFO betaling
Skolefritidsordningen koster for hvert barn 880 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.