Skolepenge

Skolens drift betales i overvejende grad af statstilskud. Derudover hentes midlerne gennem overskudsgivende arrangementer og gennem forældrebetaling. Skolepengene stiger 2% hvert år – vi følger pristalsreguleringen.

Meldes barnet ud før tid, betaler men skolepenge for løbende måned + 30 dage.

Skolepengebetaling:
For det første barn betales 1420 kr. pr. måned.

For det andet barn betales 840 kr. pr. måned.

Det tredje og efterfølgende børn er gratis.

Skolepengerestancer:
Betaler man ikke sine skolepenge (3 måneder) får man en frist (skriftligt) på en måned til at tilkendegive en afdragsordning – overholdes den ikke efter 2 måneder, får man endnu måned til at vise, at afdragsordningen er i gang. Overholdes dette ikke, er samarbejdet slut.
Vi forbeholder os ret til at inddrage advokat og inkasso i skyldnersager.
Juli måned er betalingsfri.

SFO betaling
Skolefritidsordningen koster for hvert barn 800 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.