Engelsk

Delmål 1: efter 3. klassetrin

Den egentlige engelskundervisning begynder først i skolens 4. klasse.

Indtil da skal børnene i fortællinger, musik, sproglege, rim og remser præsenteres for sproget i funktion, for derigennem at nærme sig en genkendelse af sprogets små ord og først og fremmest sprogets melodi.

Delmål 2: efter 6. klassetrin i engelsk

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

  • Lytte og forstå, imitere, svare på enkle spørgsmål og handle i dagligdags situationer på baggrund af kommunikation.
  • Opøves i dramalege, dukketeater og små ekstemporalspil
  • Stille spørgsmål og diskutere såvel korte skriftlige- som mundtlige oplæg
  • De skal tillige stifte bekendtskab med sproget formidlet gennem forskellige medie som TV, film, internet og bøger af passende sværhedsgrad
  • Arbejdet med at etablere e-mail kontakter til en udenlandsk og en engelsk venskabsklasse påbegyndes. Herigennem opøves evnen til at udtrykke sig skriftligt samtidig med en kulturel bevidsthed begynder at tage form.