Indmeldelse

Informationsmøde for nye forældre: Tirsdag d. 4. juni 2024 fra kl 16.30 – 17.30. Dette gælder, hvis man ønsker sit barn optaget 1 eller flere år frem i tiden.)

Optagelse af elever midt i et skoleår ved for eksempel flytning eller andet kan finde sted, hvis der er plads i klassen, og hvis man er interesseret i at flytte små søskende også. Vi optager ikke længere et barn, fordi det ikke fungerer i en klassesammenhæng. Vi optager hele familien. Er der større søskende i familien, er der ikke krav om, at de skal skifte skole.

Forud for enhver indmeldelse aftaler man et besøg på skolen med rundvisning og samtale med ledelsen og en lærer. (Dette gælder børn, der ønsker et skoleskift nu og her.) Er man, efter at have studeret vores hjemmeside, interesseret i yderligere oplysninger, meget velkommen til at ringe på 8685 9333, Lene Kamp: 2892 3811, Ole Kamp: 2323 9010 . Det er vigtigt, at begge forældre er enige i evt et skoleskift!

Brug evt også Kontaktformular til at kontakte os for et evt besøg: Klik herVi kan så aftale en tid for besøg på skolen. Under besøget vil vi vise rundt på skolen og fortælle om vores grundlag, holdninger, dagligdag og indhold. Vi vil også fortælle om vores forventninger til forældrene. – På Friskolen i Lemming indmelder man ikke kun sit barn, men hele familien som en aktiv del af skolefællesskabet (se under forældresamarbejdet). Det vil sige, at vi optager hele familien. Hvis et barn ønskes optaget i Friskolen, skal små søskende også meldes ind.

Prøvetid:For børn, som allerede går i skole andetsteds, har vi en gensidig prøvetid på 2 måneder. Det er nødvendigt for et godt resultat, at barnet selv efter en sådan prøvetid kan sige: ”Her vil jeg gerne gå i skole”. – Det er ligeledes nødvendigt, at vi fra skolens side får mulighed for at iagttage besøgets indvirkning på helheden. Prøveperioden evalueres inden egentlig indskrivning.