Friskolen i Lemming

Fortælling

Fortælling er en gennemgående metode, som anvendes i enhver hensigtsmæssig sammenhæng, da den dels taler til og udvikler børnenes fantasi dels evner at etablere mødet mellem børnene og stoffet, det nære og det fjerne, det kendte og det ukendte.

Fortælling er endvidere en beskrivelse et samvær i en fri og levende vekselvirkning, en måde at være sammen-, at leve sammen- og at lære sammen på.

I fortællingen involveres og engageres såvel fortæller som tilhører i et historisk-poetisk møde, hvor den enkelte i fuld frihed er medvirkende til at forme og skabe den fælles fortælling.

Det er fortællingens opgave at være udformet på en sådan måde, at hver enkelt kan genkende den egen lille fortælling i den fælles store fortælling; den lyttende skal kunne høre sin egen vise sunget

Fortælleplan 1. år

 • August: Nordisk mytologi
 • September: Fri
 • Oktober: Danske sagn – Heltedagn fra Skatkisten / dansklærerforeningen
 • November: Fri
 • December Julefortælling eller andet
 • Januar: Danmarkshistorie indtil 1536
 • Februar: Roman af dansk historisk art
 • Marts: Berømte danskere
 • April: Noveller
 • Maj: Fri
 • Juni: Folkeeventyr

Fortælleplan 2. år

 • August: Fri
 • September: Græsk Mytologi
 • Oktober: Gl. Testamente
 • November: Roman af europæisk historisk art
 • December: Julefortælling
 • Januar: 1. del af Verdenshistorien
 • Februar: Store bedrifter
 • Marts: Noveller
 • April: Verdensberømte personer
 • Maj: Nye testamente
 • Juni: Fri

 

Fortælleplan 3. år

 • August: Fri
 • September: Nordisk Mytologi i en samlet fremstilling
 • Oktober: Islandske sagn
 • November: Danmarkshistorie fra 1536 til nutiden
 • December: Julefortælling
 • Januar: Skæve eksistenser Rakkere og Natmandsfolk
 • Februar: Roman af dansk historisk art
 • Marts: Berømte danskere
 • April: Noveller
 • Maj: Fri
 • Juni: Folkeeventyr

 

Fortælleplan 4. år

 • August: Fri
 • September: Afrikansk, indisk og indiansk mytologi
 • Oktober: Roman ud fra det gamle testamente
 • November: Verdenshistorie 2. omg.
 • December: Julefortælling
 • Januar: Roman af verdenshistorisk art
 • Februar: Store bedrifter
 • Marts: Noveller
 • April: Verdensberømte personer
 • Maj: Roman ud fra det nye testamente
 • Juni : Fri

Efter 4. år starter vi forfra så alle er fortællestoffet igennem to gange; en gang som lille og en gang som stor.

1. og 3. år tager udgangspunkt i Danmark og Norden. 2. og 4. år tager udgangspunkt i Europa og verden. Fra det partikulære til det universelle eller fra det nære til det fjerne. Vi følger linien fra mytologi over historie til Kristendommen plus der er plads til en del ”fri” fortælling. Man opfordres til at fortælle om de forskellige højtider, hvis de ligger i ens fortælleperiode.