Friskolen i Lemming

Sundheds - og sexualundervisning

(Vi lægger os her op ad folkeskolens slutmål)

Årsager og betydning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

  • gøre rede for baggrund for og konsekvenser af udvalgte sundhedsproblemer
  • gøre rede for sammenhængen mellem levevilkår og livsstil

1. analysere og vurdere sammenhængen mellem sundhed, forbrug og miljø

2. beskrive fysiske og psykiske faktorer og diskutere deres samspil og indvirkning på sundhed og seksualitet

3. forholde sig til kønsroller, som de kommer til udtryk i forskellige generationer og i medier

4. gøre rede for følelsers og kærligheds betydning for sundhed, seksualitet og familieliv.

Visioner og alternativer

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

1. gøre rede for sundhed, seksualitet og familieliv i historiske, flerkulturelle og internationale perspektiver

2. gøre rede for betydningen af familien og andre sociale netværk for den enkelte og for fællesskabet

3. analysere forestillinger om det gode liv

4. vurdere alternativer for den enkelte og for fællesskabet.

Handling og forandring

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

1. forudsige barrierer i arbejdet med løsnings- og handlemuligheder

2. fremlægge og begrunde forslag til løsnings- og handlemuligheder

3. diskutere, hvordan negative konsekvenser af seksuallivet kan undgås

4. gøre rede for børns og unges rettigheder i skolen, familien og på arbejdspladsen

5. tage stilling til forskellige interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning