Håndarbejde

Undervisningen i håndarbejde er et fag, som indgår i håndværk og design. Faget inddrages i praktiske valgfag, kreative uger, dramaugen og i de enkelte klassers emnearbejde, hvor faget indgår naturligt.

Skolen tilstræber at den enkelte elev i løbet af sin skolegang har stiftet bekendtskab med forskellige arbejdsområder inden for tekstil og design, samt fået et indblik i fagets samfundsmæssige og kulturelle betydning.

Slutmål

 • Tekstile arbejdsområder
 • Formgive tekstile produkter.
 • Beherske et udvalg af tekstile teknikker.
 • Kendskab til forskellige tekstile materialer.
 • Vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker og redskaber.
 • Arbejde med komposition og farvelære.
 • Det skabende håndværk
 • Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer.
 • Arbejde med dele af den tekstile designproces.
 • Bruge omverdenen som inspirationskilde.
 • Eksperimenter med farver, former, teknikker og materialer.
 • Det samfundsmæssige og kulturelle indhold
 • Give eksempler på naturens og kulturens indflydelse på udformning og anvendelse af tekstiler.
 • Give eksempler fra den tekstile kulturarv.
 • Forholde sig til samspillet mellem ressourcer og forbrug i arbejdet med tekstiler.