Besøg og kommunikation

Åben skole: Skolen er hver dag åben for (uanmeldte) forældrebesøg. – Det betyder, at har man tid en dag, er man altid velkommen til at komme og være med i undervisningen, få en snak med børn og lærere og få en kop kaffe.

Ugebreve: Hver fredag sender vi ugebrev ud via VIGGO. Heri fortæller lærerne og SFO personalet, hvad der er foregået på skolen i forløbne uge, og om hvad der skal ske i nærmeste fremtid og om forskellige praktiske forhold. – Det er også heri, man kan læse om de pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for vores dagligdag. Ugebrevet er åbent for indlæg fra forældre og bestyrelse. Ugebrevet er også bestyrelses talerør. Alle dagsordener for bestyrelsesmøderne udsendes på VIGGO, så man har mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde. Gennem Ugebrevet har man således mulighed for at følge med i stort set alt, hvad der rører sig på skolen.

Skole-hjem samtaler: Vi har skole-hjem samtaler af 20 minutters varighed. Samtalerne ligger i november og december måned

I øvrigt: Bestyrelse og personale er altid åbne for en telefonsamtale eller et møde, hvis der er behov for det. 

(Er det pædagogisk relateret, henvender man sig til ledelsen/lærerne/pædagogerne)