Friskolens historie

Den 30. september 2001 holdtes det første informationsmøde i Sejling forsamlings-hus. Her fortaltes, om hvad man forstod ved en Grundtvig-Koldsk friskole. I løbet af efteråret 2001 fulgte en række møder blandt interesserede kommende forældre til en friskole. Den 5. december 2001 blev friskolen en realitet. På den stiftende generalforsamling i Lemming forsamlingshus fødtes Den Skægge Friskole.

Den 5. december 2001 bestod Den Skægge Friskole af et sæt vedtægter godkendt på en stiftende generalforsamling. Skolen havde hverken en bolig eller en adresse. Men en flok engagerede forældre ønskede sig brændende en Grundtvig-Koldsk friskole i omegnen af Lemming og Skægkær.

Af skolens vedtægter fremgik det, at det var vigtigt at eleverne bevarede lysten til at lære. Med andre ord så måtte det også gerne være sjovt at lære og gå i skole. En ordleg omkring vedtægtsformuleringen og bynavnet Skægkær fremkaldte navnet, Den Skægge Friskole. Det skulle være en skole fra 0. klasse til og med 9. klasse. 9. klasse med eksamen. Siden er det så blevet vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger, at 9. klasse nu er uden eksamen. Altså en eksamensfri friskole. Man bestemte, at det skulle være en skole med max. 90 elever: 9 elever i en klasse og 18 elever i en stamgruppe.

En bolig skulle findes. Der blev kigget på nedlagte landbrug samt grunde i Skægkær og Lemming Å-dalen m.m.. Valget faldt på en erhvervsgrund i Lemming by.

En lokal borger i Lemming kautionerede for et lån til dels at købe grunden samt til at få skolens første byggeri i gang.

Omkring den 1. april 2002 startede udgravningen til byggeriet. Tiden var knap. Skolen skulle starte august 2002. Trods forsinkelser med storm og deraf væltede mure indviedes skolens bygninger ca. 1 måned forsinket i september 2002. Indtil da foregik undervisningen i Lemming forsamlingshus.

Gennem et kæmpe løft i fællesskab lykkedes det for en flok engagerede forældre at forvandle en pløjemark i Lemming til Den Skægge Friskole.

I sommeren 2004 tilkøbtes mere jord og skolen blev udvidet med en større tilbygning. Denne gang fortrinsvis bygget af håndværkere