Det forpligtende fællesskab

Skolen skal samle børn og voksne i et forpligtende fællesskab om hele skolens virke hvor ligeværdig medleven af såvel børn som voksne tilsammen skaber et fællesskab, som er større end summen af de enkelte dele.

At hver enkelt oplever at være en del af et sådant fællesskab, er et centralt mål for at skolen kan leve op til sit formål, og skolen skal i sit virke og sin dagligdag skabe mulighed for, at alle i frihed og ligeværdighed kan blive en del af denne erfaring.

Familien – barnet – skolen

Barndommen er den støbeform, der lægges til grund for det enkelte menneskes tilværelse. Denne tid i menneskets liv er har sin helt unikke værdi og er dermed udgangspunktet for skolens dagligdag.

Barnet skal mødes i ydmyghed af de voksne og skolens system, hvis opgave det er at bøje sig ned og møde det enkelte barn der, hvor det er. Skolen skal oplive og oplyse i en gensidig vekselvirkning mellem barnets personlighed og dets dannelse.

Fortælling

Fortælling er en gennemgående metode, som anvendes i enhver hensigtsmæssig sammenhæng, da den dels taler til og udvikler børnenes fantasi dels evner at etablere mødet mellem børnene og stoffet, det nære og det fjerne, det kendte og det ukendte.

Fortælling er endvidere en beskrivelse et samvær i en fri og levende vekselvirkning, en måde at være sammen-, at leve sammen- og at lære sammen på.

I fortællingen involveres og engageres såvel fortæller som tilhører i et historisk-poetisk møde, hvor den enkelte i fuld frihed er medvirkende til at forme og skabe den fælles fortælling.

Det er fortællingens opgave at være udformet på en sådan måde, at hver enkelt kan genkende den egen lille fortælling i den fælles store fortælling; den lyttende skal kunne høresin egen vise sunget.

Et folkeligt initiativ i et frit folkestyre

Skolen er i sin grundlag et folkeligt initiativ, der styres efter traditionelle danske demokratiske erfaringer, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter.

Børnene skal i deres dagligdag leve i og lære af og om en sådan demokratisk praksis.De skal efter evner inddrages i beslutninger om egne forhold, og på den måde vokse ind i et fællesskab, der bæres af frihed, ansvar og empati.

 

På Friskolen i Lemming har vi i fællesskab friheden til at tilrettelægge form og indhold, som vi finder det rigtigt.

Kravene til friskolens medarbejdere er store. De skal ikke kun undervise børnene, de skal præge børnene uden at anfægte deres frihed til at have meninger.

Derfor er det vigtigt, at alle tilknyttet friskolen respekterer friskolens værdigrundlag.

Forældrene skal ikke kontrollere lærerne. De må have tillid til, at der kommer noget fagligt og menneskeligt godt ud af samværet mellem børn og de voksne. En sådan tillid kommer gennem fælles oplevelser og samtaler med udgangspunkt i, at skolen er et fælles ansvar for alle.

Til gengæld må lærerne møde forældrenes tillid med et fagligt ansvar, og en respekt for forældrenes ret til at opdrage børnene, idet forholdet mellem undervisning og opdragelse er en hårfin balance.

Året igennem arrangerer vi i fællesskab en række møder og fester. Vi udgiver et ugebrev en gang om ugen.

Vi forventer forældrenes positive og aktive deltagelse. Derfor forventer vi….

¤ at forældrene er engageret i børnenes skoledag og er med til at skabe forudsætningerne for at skoledagen bliver god. Herunder lægger vi bl.a. vægt på, at barnet også lærer at indgå i det forpligtende fællesskab.

¤ at forældrene ikke udtaler sig negativt om skolen, mens børnene hører på det.

¤ at forældrene deltager i friskolens arrangementer.

¤ at man overholder kommandovejen.