Færdsel

(Vi lægger os her op ad folkeskolens slutmål)

Færdsel

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

- kende færdselsregler med relation til egen færden

- vurdere faktorer, der har betydning for egen og andre trafikanters sikkerhed

- vurdere hensigtsmæssig, rigtig eller forkert adfærd i forskellige trafiksituationer.

Samspil og risici

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

- vurdere risici i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje

- beskrive risikofaktorer i konkrete trafikale situationer

- bedømme risiko i forhold til forskellige tidspunkter og årstider

- beskrive andre trafikanters ansvar og forpligtelser.

Ansvarlighed i trafikken

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

- beskrive og vurdere forskellige holdninger til ansvarlighed i trafikken

- beskrive risiko ved sammenblanding af stimulanser og trafik.

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com