Fripladstilskud

Der er mulighed for at søge om tilskud til skolepengebetalingen. Et evt. tilskud ydes ud fra forældreindkomsten og antal hjemmeboende børn under 18 år.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres på skolens kontor til august og skal afleveres i udfyldt stand på skolen senest d. 20. august.

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com