Fysik

Formål for faget fysik/kemi

Formål med fysik/kemiundervisningen er at styrke elevernes kendskab til den verden og det univers, vi lever i, med vægt på det naturvidenskabelige område.

Undervisningen skal give eleverne lyst til at fordybe sig, undre sig og til at undersøge forskellige fysiske og kemiske sammenhænge.

 

Slutmål- efter 8.klassetrin

Målet: at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at anvende og forstå fysiske og kemiske begreber fra hverdagen.
 • at forstå det periodiske system i grove træk, herunder opbygningen af atomer og deres partikler
 • at kunne beskrive og forstå flere grundstoffer fra hverdagen. Herunder molekylers opbygning og sammensætning
 • at forstå enkelte stoffers kredsløb i naturen.
 • at forstå syre og base begrebet.
 • at kunne forstå og sammensætte simple elektriske kredsløb.
 • at forstå hvad elektricitet er.
 • at forstå magnetisme.
 • at forstå opbygningen af kraftvarmeværker og processen fra værk til forbruger i grove træk.
 • at kende forskellige former for energikilder.
 • at forstå fænomener som lyd og lys.
 • at kende til solsystemets opbygning.
 • at tilrettelægge, undersøge og fremlægge naturvidenskabelige projekter.