Friskolen i Lemming

Geografi

Delmål og slutmål i Geografi

Geografi er et fagområde, der især beskæftiger sig med samspillet mellem menneskene og deres omgivende miljø. Fagets hovedsigte er at belyse menneskers levevilkår, som er afhængige af natur og kulturforhold forskellige steder på jorden. Geografisk viden har betydning for forståelse af mange af de samfundsmæssige sammenhænge børnene bliver præsenteret for i familien og i medierne.

Børnene stifter bekendtskab til geografi i både dansk og natur og teknologi.