Håndarbejde

Undervisningen i håndarbejde er et langt forløb fra 0.kl. til 8.kl., hvor faget inddrages i praktiske valgfag, kreative uger, dramaugen og i de enkelte klassers emnearbejde, hvor faget indgår naturligt.

Skolen tilstræber at den enkelte elev i løbet af sin skolegang har stiftet bekendtskab med forskellige arbejdsområder inden for tekstil og design, samt fået et indblik i fagets samfundsmæssige og kulturelle betydning.

Slutmål

Tekstile arbejdsområder

Formgive tekstile produkter.

Beherske et udvalg af tekstile teknikker.

Kendskab til forskellige tekstile materialer.

Vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker og redskaber.

Arbejde med komposition og farvelære.

Det skabende håndværk

Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer.

Arbejde med dele af den tekstile designproces.

Bruge omverdenen som inspirationskilde.

Eksperimenter med farver, former, teknikker og materialer.

Det samfundsmæssige og kulturelle indhold

Give eksempler på naturens og kulturens indflydelse på udformning og anvendelse af tekstiler.

Give eksempler fra den tekstile kulturarv.

Forholde sig til samspillet mellem ressourcer og forbrug i arbejdet med tekstiler.

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com