Mobbepolitik og digital mobbepolitik

Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer. Med ”negative handlinger” forstås en ondsindet handling, der påfører offeret ubehag og skade.” (Dan Olweus)

Elevhandleplan overfor mobning

Sig STOP hvis du bliver drillet og ikke selv synes, det er sjovt.

Undgå at lave kliker i pauserne dvs. lad være med at holde nogen udenfor.

Hvis du tænker grimme ord om andre, skal de ikke siges højt, men blive inde i hovedet.

Hvis du bliver mobbet, skal du:

Fortælle det til de voksne på skolen

Eller fortælle det til en god ven, der kan sige det videre, hvis du selv synes, det er svært at få sagt.

Eller fortælle det til de voksne derhjemme

Hvis du ser en blive mobbet, skal du:

Prøve at stoppe mobningen

Hente en voksen eller sige det til en voksen på skolen.

Voksenhandleplan overfor mobning

Hurtig indgriben fra de voksne på skolen, når mobning konstateres.

Find ud af årsagen til mobning

en snak med mobberen og den mobbede evt. alene eller sammen med en kollega, hvis det er nødvendigt.

Få styr på hvad der er sket og hvorfor

Brug evt. ”girafsprog”,” trin for trin” eller lignende for at få styr på konflikten

Lav aftaler med de implicerede ift. hvordan de skal omgås hinanden

Inddrag hjemmet hvis det er nødvendigt

Aftal evt. et tidspunkt at snakke sammen igen for at se om aftalerne holder, og om det går bedre.

Selvværd

Hvis det er generelle ting, der mobbes med, kan vi tage det op i stamgruppen, til et fællesmøde og /eller til en SFO-samling.

Husk altid at informere skolelederen om samtaler og evt. aftaler ift. mobning.

Husk altid at informere de andre voksne på skolen, hvis der er særlig fokus på nogle elever ift. mobning, så vi alle kan hjælpes, så det bliver stoppet med det samme.

Hvis en elev ikke kan finde ud af de aftalte spilleregler ift. mobning/adfærd træder følgende punkter i kraft:

Stamgruppelæreren og en anden medarbejder holder møde med hjemmet, hvor der lægges en handleplan for, hvordan eleven skal opføre sig.

Hvis det er nødvendigt inddrages skolepsykologen.

Der aftales et tidspunkt, hvor stamgruppelæreren eller SFO-personalet ringer og samler op på aftalerne, hvordan går det? osv.

Hvis det er nødvendigt indkaldes til endnu et møde med hjemmet. Her laves igen aftaler.

Hvis der stadig ikke sker forbedringer, beslutter de implicerede medarbejdere og skolelederen hvor mange møder, der skal holdes, inden der skal laves en skriftlig aftale.

En skriftlig aftale udarbejdes af de implicerede medarbejdere og skolelederen (og evt. en medarbejder mere/skolepsykologen hvis det er nødvendigt).

Heri står helt klare spilleregler for, hvilke aftaler der er mellem skolen/SFO’en og eleven/hjemmet.

Den skriftlige aftale udarbejdes inden mødet med elev/hjem og skrives under af både skolelederen, eleven og en forælder.

Når den skriftlige aftale er udfyldt træder følgende procedure i kraft:

Første gang aftalen brydes sendes eleven hjem 1 dag med lektier til hele dagen.

Anden gang aftalen brydes sendes eleven hjem 2 dage med lektier til begge dage.

Tredje gang aftalen brydes stopper samarbejdet mellem hjemmet og skolen/SFO’en