Friskolen i Lemming

Selvværd

Det er tankevækkende, at det ikke er muligt hverken at måle eller veje vores følelse af os selv. Men vi kan mærke hvordan vi har det, hvilken værdi vi føler og hvilken værdi vi sætter på os selv.

Vi gør meget ud af, at børnene har det godt. Glade børn lærer bedst.

Vi gør meget ud af, at børn ikke skal have en overdreven trang til at sammenligne sig med andre, men netop være sig selv med deres egne specielle kendetegn. Vi modarbejder klikedannelse og gruppepres.

Vi anser egoisme som mangel på selvværd og modarbejder egoisme.

På Friskolen i Lemming mener vi, at selvværd er en forudsætning for at være glad. For at opbygge eller vedligeholde børnenes selvværd, lægger vi meget vægt på i friskolens dagligdag 

Der er frihed til forskellighed

Forpligtende fællesskab

Små sejre i undervisningen

Opmuntrende adfærd

Velfærdsregler og klare rammer

Tydelige og nærværende voksne

Fælles undervisning

Arbejde på eget niveau

Samtale

Argumentere

Mennesket er over systemet

Mobbeplan

Udtrykke sig

Lytte

Solidaritet med det, de kritiserer

Forskellighed er et gode

Alle skal være deres egen baggrund bekendt

Trygt og hjemligt miljø