SFO

Målsætning for SFO:
Det er vores mål at skabe et trygt miljø, hvor børnene efter skoletid kan være del af et fællesskab med alle dets muligheder og udfordringer understøttet af positive og fagligt kompetente pædagoger og medhjælpere. Et sted, hvor der er plads til både fri leg, planlagte aktiviteter og lege på tværs af alder og køn.
Vi lægger vægt på, at de sociale kompetencer, som børnene tilegner sig, øver og bruger i SFO, indeholder gensidig respekt både for børn og voksne. Ligeledes at der plads til at rumme den enkelte, så der er mulighed for personlig og social udvikling i et rum med anerkendelse, mangfoldighed og ligeværd.
Denne målsætning skulle gerne være med til at skabe en SFO i udvikling og et godt sted at være. Vi tilstræber altid en åben dialog med forældre til børn i SFO, da vi tror på, at alt det vi taler om, kan vi gøre noget ved. Hvis det i dagligdagen ikke er muligt at tage denne samtale, er man altid velkommen til at få et møde, så vi sammen kan lave en god SFO, som udnytter de potentialer fritidspædagogikken kan indeholde.
SFO samarbejder tæt med skoledelen, og pædagogerne i SFO er deltagende i bevægelsesfag i skoletiden. Dette giver børnene en sammenhængende dag, og de voksne får en god forståelse for, hvordan dagen er for det enkelte barn.
Hverdagen i SFO:
Hver dag, når skolen slutter kl 12.45, overgår vi til SFO-tid, og vi bruger tiden indtil kl 13.00 til at få et overblik over, hvornår børnene skal hjem, give beskeder, og ikke mindst få en fornemmelse af børnene og deres dag. Planlagte aktiviteter startes op, og mens nogle børn selv mestrer at komme godt i gang, skal andre hjælpes lidt på vej og måske guides lidt mere for at finde en god leg eller aktivitet.
Omkring kl. 14.30 skæres der frugt, og der ringes med klokken, så alle kan høre, at der nu er frugt i køkkenet eller udendørs om sommeren. Fredag er der ofte lidt ekstra på frugtfadet såsom friskbagte boller, knækbrød eller lignende. Eftermiddagsmaden er et tilbud, og børnene har mulighed for at gå til og fra indtil maden igen pakkes sammen. Tiden i SFO er børnenes fritid, hvor de selv kan bestemme hvad, og hvem de gerne vil lege med. Vores store legeplads, salen og rummene indendørs giver stor mulighed for, at børnene kan lege og sætte gang i fantasien, uden voksne nødvendigvis ”ser med”. Dette er en stor frihed, men også et stort ansvar, som vi støtter dem i at være i.
Vi arbejder med en aktivitetsplan hver måned, og hver dag står den ene SFO-voksen for aktiviteten/legen, mens den anden har ”sendefunktion”, tager telefonen og serverer frugt. Dette skaber plads til, at aktiviteten, som er frivillig for børnene at deltage i, kan afvikles uden for mange forstyrrelser. En gang om måneden har vi børnemøde, hvor børnene har mulighed for at byde ind med idéer til kommende måneds aktiviteter, ligesom der kan gives fælles beskeder og øve børnene i at være deltagende i et fællesskab. Dette mener vi understøtter forståelse for selv- og medbestemmelse, og vi tillægger det stor værdi, at børnene føler sig hørte.
Forældre vil kunne holde sig opdateret via ugebrevet. Det er vigtigt at læse brevet, da alle vores aktiviteter og beskeder kommunikeres ud af denne vej.
Vi er med i ”frittersamarbejdet”, som hvert år afholder forskellige arrangementer for alle SFO´er i kommunen. Det er bl.a. Gøglermarked i Lunden, Fodbold Cup, Disko på toppen m.m.
 
 
 
Dispensation:
 
Det er muligt at søge om dispensation, hvis man gerne vil have sit barn til at gå i SFO i 4. klasse. Ansøgningen skal stiles til SFO'en.

Åbningstider:

Om morgenen inden kl. 07.00, afleveres SFO-børnene i børnehaven. Skolen åbner kl. 07.00. SFO'en begynder kl. 12.45 mandag til torsdag og kl. 13.00 om fredagen.

 
Mandag: kl. 16.30
Tirsdag:  kl. 17.00
Onsdag: kl. 16.30
Torsdag kl. 17.00
Fredag: kl. 16.00

Dage og uger, hvor SFO`en holder lukket:
Dage mellem jul og nytår, tre dage op til Påske, dagen efter Kr. Himmelfart og i ugerne 28-29-30

Vinterferie, efterårsferie, dagene op til jul og ugerne i sommerferien vil der blive sendt et behovskema ud, så vi kan se, hvor mange der har behov for pasning. Der skal være mindst 3 børn, for at SFO`en holder åben. 
 
BEMÆRK: I vinterferien og i efterårsferien er der lukket torsdag og fredag. De øvrige dage er der åbent.

Ændringer i børnenes gå-hjem-tider:

VIGTIGT: Bliver der lavet ændringer i børnenes gå-hjem rutiner eller andet, skal det meddeles direkte til SFO'en via opkald eller sms.

Pris:
800 kr/ mdr. i 11 måneder
SFO'ens mobil: 4014 3298

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com