SFO


Målsætning for SFO:
Vores mål med SFO´en er at skabe et trygt, tillidsvækkende og hjemligt miljø for børnene efter skoletid. Et sted, hvor der er plads til fri leg, men også udfordringer i form af diverse aktivitetstilbud til både drenge og piger.
Vi lægger vægt på, at de sociale spilleregler, som børnene bruger og tilegner sig i SFO´en, indeholder gensidig respekt både for børn og voksne. Ligeledes at der plads til at rumme den enkelte og dennes forskelligheder, så der er mulighed for personlig og social udvikling i et rum med anerkendelse og ligeværdighed.
Vi vil i det omfang, det er muligt, bestræbe os på at komme på tur ud af huset og derigennem få nye input og andre oplevelser.
Forældre vil kunne holde sig opdateret via ugebrevet. Det er vigtigt at læse brevet, da alle vores aktiviteter og ture ud af huset kommunikeres ud af denne vej.
Disse mål skulle gerne være med til at skabe en SFO i udvikling og et godt sted at være for alle børnene.

En typisk hverdag i SFO' en:
Samling har vi hver dag fra kl. 13.50 til ca. 14.00. Samlingen bliver brugt til at få et overblik over, hvornår børnene skal hjem, men også til at give fælles beskeder, og ikke mindst få en fornemmelse af børnene og deres dag.
Umiddelbart derefter gøres der klar til frugt. Vi bager boller næsten hverdag og børnene er med til at skære frugten ud. Eftermiddagsmaden er et tilbud, og børnene har derfor mulighed for at gå til og fra indtil maden igen pakkes sammen. På den måde bliver børnene ikke afbrudt i deres leg og fordybelse.
Efter at den nye skolereform er trådt i kraft, er tiden i SFOén blevet kortet meget ned. Det betyder, at børnene efter en lang skoledag har brug for legetid. Det er vigtigt, at børnene har fritid, hvor de selv kan bestemme, hvad og hvem de gerne vil lege med. Børn har også brug for tid uden de voksne, hvor de kan få fantasien i spil. Vi arbejder dog alligevel med en aktivitetsplan hver måned, men de aktiviteter vi tilbyder, er som regel frivillige. Hver fredag har vi båldag. Her tilbereder vi ofte eftermiddagsmaden over bålet, snitter eller laver anden form for aktivitet.

Udover små ture ud af huset, er vi lige kommet med i ”frittersamarbejdet”, som hvert år afholder forskellige arrangementer for alle SFOér i kommunen. Det er bl.a. Gøglermarked i Lunden, Fodbold Cup, Disko på toppen m.m.
 
Dispensation:
 
Det er muligt at søge om dispensation, hvis man gerne vil have sit barn til at gå i SFO i 4. klasse. Ansøgningen skal stiles til SFO'en.

Åbningstider:

Om morgenen inden kl. 07.00, afleveres SFO-børnene i børnehaven. Skolen åbner kl. 07.00. SFO'en begynder kl. 14.00 mandag til torsdag og kl. 13.00 om fredagen.

 
Mandag: kl. 16.30
Tirsdag:  kl. 17.00
Onsdag: kl. 16.30
Torsdag kl. 17.00
Fredag: kl. 16.00

Dage og uger, hvor SFO`en holder lukket:
Dage mellem jul og nytår, tre dage op til Påske, dagen efter Kr. Himmelfart og i ugerne 28-29-30

Vinterferie, efterårsferie, dagene op til jul og ugerne i sommerferien vil der blive sendt et behovskema ud, så vi kan se, hvor mange der har behov for pasning. Der skal være mindst 3 børn, for at SFO`en holder åben. Vores skolebus kører ikke i skoleferien.

Ændringer i børnenes gå-hjem-tider:

VIGTIGT: Bliver der lavet ændringer i børnenes gå-hjem rutiner eller andet, skal det meddeles direkte til SFO'en via opkald eller sms.

Pris:
790 kr/ mdr. i 11 måneder
SFO'ens mobil: 4014 3298

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com