Skolepenge

Skolens drift betales i overvejende grad af statstilskud. Derudover hentes midlerne gennem overskudsgivende arrangementer og gennem forældrebetaling. Skolepengene stiger 2% hvert år - vi følger pristalsreguleringen.

Meldes barnet ud før tid, betaler men skolepenge for løbende måned + 30 dage.

Skolepengebetaling:

For det første barn betales 1390 kr. pr. måned.

For det andet barn betales 825 kr. pr. måned.

Det tredje og efterfølgende børn er gratis.

Skolepengerestancer:

Betaler man ikke sine skolepenge  (3 måneder) får man en frist (skriftligt) på en måned til at tilkendegive en afdragsordning - overholdes den ikke efter 2 måneder, får man endnu måned til at vise, at afdragsordningen er i gang. Overholdes dette ikke, er samarbejdet slut.
Vi forbeholder os ret til at inddrage advokat og inkasso i skyldnersager.

 

Juli måned er betalingsfri.

Frugt og mælk

Hvis man ønsker, at barnet skal have frugt og mælk, koster det yderligere 125 kr   (70 kr for mælk / 80 kr for frugt.

SFO betaling

Skolefritidsordningen koster for hvert barn 790 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.

 

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com