Friskolen i Lemming

Sorgplan

Procedurer i svære situationer – Friskolen i Lemming

(december 2006)

a. Alle medarbejdere kontaktes (også medarbejdere , som er på orlov) og kaldes på arbejde

b. Eleverne samles og underrettes af skolelederen og evt. en anden medarbejder

c. Flaget sættes på halv

d. Der holdes en mindestund på skolen, som skolelederen og evt. en anden medarbejder står for.

e. Stamgruppelæreren og en anden medarbejder skal være i stamgruppen resten af dagen og evt. den efterfølgende dag.

f. Vær opmærksom på ekstra personale til SFO’en

g. Alle stamgrupper taler om det, der er sket (se evt. ”sorghandleplan”):

i. Tal åbent og konkret om det, der er sket

ii. Lad eleverne tale om det, de tænker og føler

iii. Vær opmærksom på sorgreaktioner i den kommende tid

h. Kontakten til elevens hjem skal ske samme dag, som man får beskeden

i. Alle forældre underrettes skriftligt samme dag, som man får beskeden

j. Skolelederen sørger for en blomst til den pågældende elevs hjem samme dag, som man får beskeden

Selvværd

k. De medarbejdere, der ønsker det, deltager i begravelsen efter aftale med hjemmet. Skolen skal være repræsenteret.

l. Hvis nogle af de andre elever ønsker at deltage i begravelsen, skal det være efter aftale med hjemmet og kun ifølge en af deres forældre.

m. Til begravelsen sender skolen 2 kranse – en fra eleverne og en fra skolen.

n. Der flages på halv på begravelsesdagen.

o. Der skal efterfølgende ske opfølgninger på det skete i stamgruppen/SFO’en

2. En elev mister en af sine nærmeste:

a. Stamgruppelæreren, skolelederen eller SFO lederen kontakter elevens hjem

b. Stamgruppen holder stamgruppemøde dagen efter

c. Der aftales med hjemmet, hvad der skal oplyses om, og om eleven ønsker at deltage

d. Stamgruppelæreren sørger for, at alle forældre i stamgruppen bliver informeret. Der tages stilling til, om alle forældre på skolen skal informeres

e. Skolen og evt. enkelte elever kan deltage i begravelsen

f. Der sendes blomster enten til hjemmet eller til begravelsen

3. Elevers alvorlige sygdom:

a. Stamgruppelæreren/skolelederen eller SFO lederen tager kontakt til hjemmet

b. Skolens medarbejdere og elever underrettes

c. Der sendes blomster eller en anden gave

d. Stamgruppelæreren sørger for kontakt til hjemmet i sygdomsperioden

e. Stamgruppelæreren organiserer i samråd med familien evt. besøg på sygehus eller i hjemmet

f. Stamgruppelæreren sørger for at følge op på sygdomsforløbet i stamgruppen

4. Alvorlig sygdom hos forældre eller søskende til en elev:

a. Stamgruppelærer/skoleleder eller SFO leder tager kontakt til hjemmet for at få fyldestgørende oplysninger

b. Stamgruppelæreren taler med eleven evt. sammen med en anden medarbejder

c. Der besluttes hvem af eleverne, der skal informeres, og hvordan det skal ske

d. Der sendes evt. blomster

e. Stamgruppelæreren sørger for løbende kontakt til elev og familie

f. Der kan evt. aftales et besøg i hjemmet, hvis det vurderes, at det er vigtigt

5. Hvis en medarbejder dør:

a. Skolelederen underretter de øvrige medarbejdere (også medarbejdere, der er på orlov) og bestyrelsen

b. Skolelederen underretter eleverne

c. Alle samles ved flagstangen, og flaget sættes på halvt

d. Hvis nogle medarbejdere ikke magter at gennemføre undervisningen laves alternative løsninger som frilæsning, film, tegning eller lign.(rolige aktiviteter)

e. Forældrene informeres skriftligt samme dag

f. Stamgrupperne taler med deres lærer om det skete, konkret og åbent

g. Der afholdes en mindestund for hele skolen. Skolelederen har ansvaret

h. Skolelederen aflægger evt. et besøg i hjemmet

i. De medarbejdere, der ønsker det, deltager ved begravelsen. De elever, der ønsker at deltage ved begravelsen gør det sammen med en forældre og efter aftale med den afdødes familie. Skolen skal være repræsenteret

j. Der sendes en bårebuket til begravelsen

k. Der flages på halv ved begravelsen

6. Hvis en ansat mister en af sine nærmeste: (Ægtefælle / børn)

a. Skolelederen/en medarbejder orienterer medarbejderne om, at en kollega har mistet en af sine nærmeste

b. Det afklares mellem skolelederen og medarbejderne om eleverne skal informeres

c. Der vises opmærksomhed i form af blomst til medarbejderen

d. Skolelederen kontakter medarbejderen for at aftale evt. orientering til elverne, fridage, skåneskema, krisehjælp fra skolevæsenet/fagforening, kollegahjælp, medvirken til begravelsen osv.

e. Der flages på halv på begravelsesdagen og sendes evt. en bårebuket

7. Alvorlig sygdom blandt medarbejdere:

a. Skolelederen underretter de øvrige medarbejdere

b. Skolelederen underretter eleverne

c. Der aftales med pårørende, hvordan skolens medarbejdere skal forholde sig

d. Situationen drøftes grundigt i medarbejdergruppen med henblik på støtte og omsorg

e. Der sendes blomster eller anden gave

8. Alvorlig sygdom i medarbejdernes familie: (Ægtefælle og børn)

a. Skolelederen aftaler med vedkommende, hvordan situationen skal takles i forhold til skolen

b. Der sendes blomster

c. Ved forældres død får man en fridag i forbindelse med dødsfald og en fridag i forbindelse med begravelsen / bisættelsen.

9. Alvorlig sygdom i bestyrelsen:

a. Bestyrelsens medlemmer og medarbejderne orienteres

b. Der sendes blomster

10. Ved dødsfald i bestyrelsen:

a. Medarbejderne, bestyrelsen og eleverne orienteres

b. Skolelederen og evt. medarbejdere deltager i begravelsen

c. Der sendes en bårebuket

d. Der flages på halv på begravelsesdagen