Skoleskema 2019-2020

Vores faglighed står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen!

Alle begynder dagen med morgensang (8.15-8.45) som består af to sange, FaderVor og fortælling. (Om onsdagen begynder vi kl. 8.00)

Fællesmødet er fredag kl. 12.35. Bønehaveklassen - Fællesmødet er et forum i demokratiets navn, hvor alle børn og lærerne mødes i salen og diskuterer, drøfter og vender dagligdags ting. Hver har en stemme. Vi har dagsorden og referat. Elevrådet, som består af to børn fra Mellem-, Store- og Ældstegruppen - seks børn i alt, beretter her om deres møder, og hvad de laver!

SFO'ens-tider - se her

 Børnehaveklassen

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag
Fredag
8.50-9.50       Bh kl Bh.kl   Bh.kl  Bh.kl  Idræt
10.05-11.05 Bh.kl Bh.kl  Bh.kl  Bh.kl  Bh.kl
11.15-12.15   Musik Bh.kl  Engelsk  Bh.kl  Motorik
12.45-13.45 Bevægelse  Bevægelse  Bevægelse  Bevægelse fællesmøde
FRI 13.00

 

 Lillegruppen

 

Mandag

Tirsdag Onsdag Torsdag
Fredag
8.50-9.50 dansk dansk dansk dansk idræt
10.05-11.05 matematik dansk dansk matematik matematik
11.15-12.15 billedkunst matematik engelsk musik motorik
12.45-13.45 billedkunst  bevægelse  bevægelse bevægelse 
fællesmøde
FRI 13.00
 
 
Mellemgruppen
 
   Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag Fredag 
8.50-9.50   dansk  idræt  mk, hd, hå  musik  mat clio
10.05-11.05  engelsk  idræt  mk, hd, hå  engelsk  billedkunst
11.15-12.15   dansk  læs og løb  nat.tek  matematik dansk
12.45-13.45  matematik  dansk nat.tek  kr.dom fællesmøde
FRI 13.00
 
 
 
Storegruppen
 
  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
8.50-9.50   matematik   idræt mk, hd, hå  nat.tek  dansk
10.05-11.05  tysk idræt mk, hd, hå  dansk musik
11.15-12.15   engelsk  matematik  dansk  matematik dansk
12.45-13.45  billedkunst  nat.tek dansk  engelsk  fællesmøde
FRI 13.00
14.00-15.00 matematik        
 
 
 
Ældstegruppen
 
  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
8.50-9.50   dansk  dansk  biologi dansk  tysk
10.05-11.05   engelsk  geografi matematik engelsk  fysik
11.15-12.15   matematik  idræt dansk rel./hist 
fysik
12.45-13.45   dansk idræt tysk matematik 
fællesmøde
FRI kl. 13.00
14.00-15.00  samfundsfag      
 
 
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com