Skoleskema 2020-2021

Vores faglighed står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen!

Alle begynder dagen med morgensang (8.15-8.45) som består af to sange, FaderVor og fortælling.

Fællesmødet er fredag kl. 12.35. Fællesmødet er et forum i demokratiets navn, hvor alle børn og lærerne mødes i salen og diskuterer, drøfter og vender dagligdags ting. Hver har en stemme. Vi har dagsorden og referat. Elevrådet, som består af to børn fra Mellem-, Store- og Ældstegruppen - seks børn i alt, beretter her om deres møder, og hvad de laver! (COVID-19 gør at vi ikke holder fællesmøde i dette skoleår))

SFO'ens-tider - se her

 Børnehaveklassen

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag
Fredag
8.50-9.50       Bh kl Bh.kl   Bh.kl  Bh.kl  engelsk
10.05-11.05 Bh.kl Bh.kl  Bh.kl  Bh.kl  Bh.kl
11.15-12.15   musik Bh.kl  natur  Bh.kl  idræt
12.45-13.45 bevægelse  bevægelse  bevægelse  bevægelse FRI 13.00

 

 Lillegruppen

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8.50-9.50 dansk dansk dansk dansk engelsk
10.05-11.05 matematik dansk dansk matematik matematik
11.15-12.15 læs-løs matematik billedkunst musik idræt
12.45-13.45 bevægelse bevægelse  billedkunst bevægelse 
FRI 13.00
 
 
Mellemgruppen
 
   Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag Fredag 
8.50-9.50   dansk  idræt  mk, hd, hå  musik  mat clio
10.05-11.05  engelsk  idræt  mk, hd, hå  engelsk  billedkunst
11.15-12.15   dansk  læs og løb  nat.tek  matematik dansk
12.45-13.45  matematik  dansk nat.tek  kr.dom FRI 13.00
 
 
 
Storegruppen
 
  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
9.00-9.50   matematik   dansk mk, hd, hå  nat.tek  dansk
10.05-11.05  tysk dansk mk, hd, hå  dansk musik
11.15-12.15   engelsk  matematik  idræt matematik dansk
12.45-13.45  billedkunst  nat.tek idræt engelsk  FRI 12.15
14.00-15.00 matematik        
 
 
 
Ældstegruppen
 
  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
8.50-9.50   dansk  dansk  biologi dansk  tysk
10.05-11.05   tysk geografi matematik matematik fysik
11.15-12.15   matematik  grammatik dansk rel./hist 
fysik
12.45-13.45   engelsk samfundsfag engelsk idræt
FRI 12.15
14.00-14.15        idræt
 
 
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com