Friskolen i Lemming

Velfærdsregler for forældre

At du er i god kontakt til skolens personale

At du er opmærksom på mobningstendenser både omkring dit eget barn og andre børn på friskolen.

Fortæl skolen hvis dit barn siger noget derhjemme, der undrer dig – mobning kan være svært at opdage.

At du tager kontakt til friskolen, hvis der er noget, du er utilfredse med.

At du følger kommunikationsvejen

At du henviser til skolen, hvis du hører sladder om friskolen.

At du er med til at udvikle en positiv ånd på friskolen.

At du er med til at deltage i opgaverne omkring friskolen.

At du ikke modarbejder skolens grundholdning.

At du er åben overfor den grundtvig-koldske ide.